DWS: Vrees high yield beleggers lijkt overdreven

Ook voor beleggers in high yield obligaties was 2018 een jaar om snel te vergeten. De eerste drie kwartalen ging het aan beide kanten van de Atlantische Oceaan nog redelijk goed. Maar de laatste drie maanden tobden beleggers in hoogrentende obligaties in steeds hogere mate over een mogelijke recessie.

Achteraf gezien lijkt die vrees overdreven. De sterke economische dynamiek in de Verenigde Staten lijkt vooralsnog aan te houden. De high-yield-spreads in de VS zijn sinds het begin van het jaar dan ook al met 80 basispunten verkrapt. Dit laat zien hoe snel heersende marktverhalen kunnen veranderen.

“Het klopt dat het fundamentele risico groter is geworden”, zegt Per Wehrmann, hoofd van European High Yield bij DWS als toelichting bij de Chart of the Week. “Zo lijkt het wanbetalingsrisico iets hoger dan in de afgelopen jaren, vooral voor emittenten uit structureel zwakke en cyclische sectoren, zoals de detailhandel, kapitaalgoederen en de bouw, en uit landen met een verzwakte economie, met name het Verenigd Koninkrijk en Italië. Vergelijkbare risico's bestaan ​​voor obligaties met lagere ratings en voor obligaties die in de nabije toekomst geherfinancierd moeten worden.”

Maar over het algemeen blijven de default rates erg laag. “Er is nog steeds geen recessie in zicht, en dus zullen de wanbetalingspercentages de komende maanden niet sterk stijgen. De grote meerderheid van de emittenten is fundamenteel en relatief solide, en wordt op de korte termijn niet geconfronteerd met herfinancieringsvereisten”, concludeert Per Wehrmann. DWS’ basisscenario is dan ook dat de spreads zich de komende 12 maanden verder verkrappen.