Aandelenmarkten : vaarwel koersdoelen

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager Ethna DYNAMISCH, ETHENEA Independent Investors S.A.

Christianschmitt
Christian Schmitt

Objectief gezien overheersen vandaag nog altijd negatieve factoren op de aandelenmarkten. Daarom zijn we het jaar begonnen met een voorzichtige positionering in al onze fondsen.

De mondiale groei is momenteel positief en dat zal waarschijnlijk ook in 2019 zo blijven. Maar de verwachtingen zijn al een hele tijd neerwaarts gericht. En op de aandelenmarkten berust alles nu eenmaal op verwachtingen. Dat verklaart ook de sterke koersdalingen die we verleden jaar zagen. In 2019 zou zelfs een sprankeltje hoop op een minder sterke groeivertraging dan verwacht leiden tot een netto stijging van de koersen in de loop van het jaar.

Wat is er momenteel belangrijk? Het traden en beleggen op de financiële markten is een continu proces van het evalueren van opportuniteiten en risico’s. Dat levert zelden een scherp beeld op. Actief beheer kan juist daar het verschil maken en de potentiële risico’s binnen onze portefeuilles zo klein mogelijk te houden. In het fonds Ethna DYNAMISCH hebben we bijvoorbeeld al heel vroeg alle bankaandelen verkocht en hebben we geen risico’s meer genomen inzake bedrijfsobligaties sinds de lente van 2018. En we houden ons nog altijd aan deze positionering.

Bijgevolg hebben we tijdens het grootste deel van 2018 een historisch grote cashpositie aangehouden van meer dan 30%. De vraag is: hoe ga je geld verdienen met zo’n hoog niveau aan liquiditeiten?

Vandaag is het duidelijk dat het er in 2018 minder op aan kwam om geld te verdienen, dan om de verliezen te beperken. Dit is quasi niet veranderd in het begin van 2019, we blijven sceptisch staan tegenover cyclische sectoren en we verkiezen stabielere economische modellen, zoals bijvoorbeeld de gezondheidssector.

Het is belangrijk sereen te blijven als de anderen hun koelbloedigheid verliezen, vooral bij het beleggen in aandelen. We adviseren om de beleggingsbeslissingen voor 2019 niet te baseren op de jaarvooruitzichten van begin januari.