Mooi instapmoment voor Aziatische bedrijfsobligaties

De turbulentie op de markten leidt tot aantrekkelijke kansen in Aziatische bedrijfsobligaties, schrijft Manu George, specialist in Asian fixed income bij Schroders. Daarbij wijst hij op de positieve economische omstandigheden in de regio en de aantrekkelijke waarderingen van dit schuldpapier. Hij ziet een uniek instapmoment.

Aantrekkelijk instapmoment

De Aziatische markten hadden zwaar te lijden onder de handelsspanningen tussen de VS en China en de groeivertraging in de tweede economie ter wereld. De aandelenmarkten in Azië koersten in de buurt van een bearmarkt. Ook de Aziatische schuldmarkten in dollars liepen averij op. Dit leidt volgens George tot het meest aantrekkelijke instappunt in jaren. De schuldmarkt in dollars is aantrekkelijk te noemen, zowel in vergelijking met andere regio’s, als wat betreft de kwaliteit van het schuldpapier.

Gedreven door de lage rente zijn beleggers op zoek naar inkomen, waar ze meer risico voor moeten nemen. De Aziatische schuldmarkten in dollars bieden een aantrekkelijk rendement zonder een excessief risico aan te moeten gaan. Daarnaast profiteert de regio van positieve economische fundamentals. Het is een regio met zeer sterke groeicijfers.

Positieve waarderingen

Investment grade bedrijfsobligaties uit Azië bieden betere credit spreads dan Amerikaanse of Europese. Omdat Aziatisch en Amerikaanse dollar investment grade schuldpapier dezelfde gemiddelde kredietwaardigheid heeft, lijkt de discrepantie in yield, spread en renterisico een zekere mate van verkeerde prijsstelling in de markt te weerspiegelen.

Beleggers kunnen meer rendement behalen op bedrijfsobligaties uit de opkomende markten, maar wel tegen een hoger renterisico. In de high yield markten is ook dit type schuldpapier uit Azië aantrekkelijker dan dat uit de VS of opkomende markten in het algemeen. Daarnaast wijst George op het aantrekkelijke rendement op kortlopend Aziatische schuldpapier.

De gemiddelde kredietkwaliteit van Aziatisch schuldpapier ligt hoger dan in andere opkomende markten. De overheden in Azië hebben na de financiële crisis hun financiën beter op orde gebracht, met gezonde vreemde valuta reserves, een economische groei en lagere wanbetalingen.

Volgens George lijken de ratings van investment grade gerechtvaardigd. De kredietbeoordelaars zien dus lagere risico’s op wanbetaling in Azië dan in andere regio’s. Zelfs met de impact van importtarieven zal de groei in Azië de rest van de wereld overtreffen. Wel zal het groeitempo afnemen, maar dat is gunstig, omdat daarmee de opwaartse druk op de rentetarieven afneemt.

Risico’s blijven beperkt

De belangrijkste risico’s voor deze regio zijn een groeivertraging in China en een escalatie van de handelsspanningen. De Chinese vastgoedsector is ook een bron van zorg, gezien de vertraging op de huizenmarkt en de hoge schuldniveaus bij vastgoedbedrijven. De beleidsmakers pogen met succes de vastgoedprijzen te matigen.

Een gematigd stimulerend beleid van de centrale bank valt te verwachten. Het aantal wanbetalingen in Azië stijgt licht, maar blijft onder het wereldwijde gemiddelde, stelt George. Hij verwacht een verdere gematigde stijging daarvan, maar dat rechtvaardigt geenszins de huidige prijsniveaus.