De Brexit ontspoort

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

Nadat ze decennialang een opgewekte, op zichzelf gerichte, anti-continentale en anti-Europese polyfonie lieten horen, zinken de Britten nu weg in een zieltogende en atypische kakofonie. Dat het parlement het door de regering onderhandelde akkoord zou wegstemmen, hadden de markten al verwacht. De beleggers lijken steeds minder geloof te hechten aan de Brexitfabel. Hoe dan ook is bijna drie jaar na het Brexitreferendum één zaak duidelijk: uit de Europese Unie stappen is complex en duur. En dat ondervinden de Britten vandaag aan den lijve.

Theresa May, die tracht alle uithoeken van het Engelse en Noord-Ierse politieke schaakbord te verzoenen, zou kunnen teruggrijpen naar de fameuze repliek van Winston Churchill: “een verzoener is iemand die een krokodil voedt in de hoop als laatste opgepeuzeld te worden.” Alleen zou in haar geval de Brexit het definitieve einde kunnen betekenen. 29 maart blijft de einddatum, maar niemand durft te geloven in een harde Brexit als gevolg van een interne politieke patstelling in het Verenigd Koninkrijk.