AllianzGI: ECB moet rekening houden met groeivertraging

De vertraging van de economische groei in Europa maakt het voor de Europese Centrale Bank (ECB) lastiger om haar monetaire beleid verder te normaliseren, blikt Franck Dixmier, global head of fixed income van AllianzGI, vooruit op de ECB-vergadering van komende donderdag.

De vertraging van de economische groei laat zich voelen in de vier belangrijkste economieën van Europa. Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben uiteraard hun specifieke problemen, maar overal nemen de activiteitindicatoren af, inclusief de gegevens van de inkoopmanagersindex (PMI). Ook stagneert de kerninflatie rond 1%. Dat is ruim onder het streven van 2% van de ECB.

De ECB zal hiermee rekening moeten houden. De volgende economische update is pas gepland in maart, maar ECB-president Mario Draghi zal moeten erkennen dat de groeivertraging in de eurozone langer zal duren dan verwacht. In december beschouwde hij die nog als tijdelijk.

De ECB zal er alles aan doen om een scherpere vertraging van de groei te voorkomen. Zo gaf de ECB al aan dat ze haar obligatie-aankopen ook na de eerste renteverhoging nog kan herbeleggen. Ook kan de centrale bank aankondigen dat er in 2020 mogelijk nieuwe liquiditeitsprogramma’s komen. Dat zou de vrees voor droogvallende markten kalmeren, vooral met het oog op de terugbetaling van TLTRO’s; langlopende, goedkope kredieten van de ECB aan banken. Door de enorme balans (42% van het bbp van de eurozone) te behouden, blijft de ECB in staat een accomoderend beleid te voeren, ondanks het stoppen van haar activa-aankopen.

Een eerste stijging van de depositorente wordt gezien de groeivertraging pas tegen de tweede helft van 2020 verwacht. Aan de andere kant kan de centrale bank ook weer niet te lang wachten, omdat dan bijkomende tegenwind de kop kan opsteken: zo dachten sommigen enkele dagen geleden al dat de Fed in 2020 haar rentevoeten zal verlagen.