Amundi: Beleggers kunnen weer meer risico nemen

Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi stapt in meer risicovolle beleggingen. De recente correctie op de financiële markten heeft volgens Amundi voor meer kansen gezorgd in diverse categorieën aandelen en obligaties, met name in opkomende markten.

Amundi begon het jaar juist met een defensieve houding ten opzichte van risicovolle assets en een lage blootstelling aan aandelen, mede door een zwakkere groei van de wereldeconomie en naar beneden bijgestelde winstverwachtingen. Zorgen over een aanstaande recessie en kleinere marges door hogere lonen, die tevens drukken op bedrijfsomzetten, vindt de vermogensbeheerder echter overdreven.

Hoewel Amundi benadrukt waakzaam te zijn, neemt ze toch een meer constructieve houding aan ten opzichte van risicovolle beleggingscategorieën. Ook is er een steun in de rug van de Fed die zich meer dovish opstelt, hetgeen gunstiger is voor bedrijfswinsten. De markt houdt nu rekening met nog slechts één renteverhoging door de Fed, in plaats van de eerder verwachte twee verhogingen in 2019.

De positie in aandelen uit Japan en opkomende markten zal nog sterker overwogen zijn: beide regio’s profiteren het meest van de ingestelde handelstarieven tussen de VS en China en de dovish houding van de Amerikaanse centrale bank. China lijkt veel van het slechte nieuws al in te hebben geprijsd en profiteert van hoge dividendrendementen van bedrijven genoteerd aan de Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI).

Bij de categorie bedrijfsobligaties zit Amundi zwaarder in kredietwaardige (investment grade) Europese bedrijfsobligaties, Amerikaanse high yield-obligaties en obligaties uit opkomende markten, zowel in harde als lokale valuta. In Europa zijn bedrijfsobligaties uit België en Frankrijk favoriet.