LGIM: Groei Chinese economie trekt in april/mei weer aan

De groei van de Chinese economie gaat zich vanaf april of mei weer herstellen. Dat verwacht Global Emerging Market econoom Erik Lueth van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM). Lueth baseert zijn verwachting op de correlatie tussen de kredietgroei en economische groei in China.

Doorgaans vindt er een opleving plaats in de groei van de Chinese economie twee à drie maanden nadat de kredietgroei een versnelling laat zien, constateert Lueth. De modellen van LGIM laten zien dat kredietgroei in China nu het laagste punt heeft bereikt en er de komende maanden een versnelling plaatsvindt.

Bij het voorspellen van de kredietgroei doet LGIM een aantal veronderstellingen. “We gaan er van uit dat banken hetzelfde aantal nieuwe leningen verstrekken als in 2018 en dat bedrijven hetzelfde bedrag aan obligaties uitgeven”, stelt de LGIM-econoom. “Daarnaast gaan we ervan uit dat de voorraad schaduwkredieten (leningen verstrekt door schaduwbanken) constant blijft, omdat de overheid de voortgang van de schuldafbouw zeker wil stellen, maar deze niet verder wil oprekken.”

De Chinese overheid probeert de groeivertraging te keren met verruimende maatregelen als belastingverlagingen, lagere reserveratio’s en een ruimere kredietverlening van de centrale bank. Deze maatregelen zijn volgens de LGIM-specialist significant, maar gaan nog niet zo ver als de maatregelen die China in 2015 nam, toen er eveneens een teruggang in de economische groei plaatsvond.

LGIM verwacht dat de kredietgroei zich nu (januari) op een dieptepunt bevindt. In de loop van 2019 versnelt deze zich met 1,8 procentpunt in vergelijking met een versnelling van 4,5 procentpunten in 2015. Lueth benadrukt dat de huidige neergang in groei minder heftig is dan in 2015 en dat LGIM’s veronderstellingen nog conservatief zijn. “Gezien de gebruikelijke vertragingen, denken wij dat de Chinese economische activiteit zich in april of mei zou moeten herstellen, en daarmee ook de wereldwijde activaprijzen.”