Pimco: ECB wijzigt beleid door lagere groei eurozone

Mario Draghi verklaarde in zijn eerste persconferentie van 2019 dat de neerwaartse risico’s voor economische groei in de eurozone zijn toegenomen. Die verslechterde groeiprognose is waarschijnlijk een voorbode voor twee veranderingen in het monetaire beleid van de ECB, zo stelt Andrew Bosomworth, hoofd portfoliomanagement bij vermogensbeheerder Pimco.

Ten eerste zal de ECB volgens Bosomworth in maart het uitgestippelde rentebeleid wijzigen. De huidige marktrente duidt op een verwachte verhoging van de overnight rate met 10 basispunten in april 2020. Bosomworth verwacht dat de ECB bij de vergadering in maart zal aankondigen dat de beleidsrente gelijk blijft tot aan in ieder geval het einde van de lente van 2020. De ECB kondigde eerder aan de beleidsrente in ieder geval gelijk te houden tot aan het einde van de zomer van 2019.

Ten tweede verwacht Bosomworth dat de ECB in maart nieuwe LTRO-leningen met een looptijd van 18 tot 24 maanden zal aankondigen. De rente zal gelinkt zijn aan de basisherfinancieringsrente. Op de markt leeft er juist een brede en volgens Pimco onjuiste verwachting dat de ECB in juni 2019 nieuwe TLTRO-leningen zal uitgeven.

Bosomworth onderbouwt zijn prognose door onderscheid te maken tussen het doel van beide leningen. TLTRO’s stimuleren banken gericht om meer krediet te verlenen aan de private sector. LTRO’s voorzien banken daarentegen simpelweg van extra financiering. Zonder deze leningen zullen banken die hun NSFR (Net Stable Funding Ratio, een financieringseis die deel uitmaakt van de Basel 3-regels) moeten verhogen tegen hogere financieringskosten aanlopen omdat ze deze financiering moeten zoeken bij andere marktpartijen. Bosomworth verwacht daarom dat de ECB voor LTRO’s zal kiezen in plaats van TLTRO’s.

De mogelijkheden voor de ECB om het beleid te normaliseren worden steeds kleiner of zijn zelfs al helemaal verdwenen. Pimco wijzigt daarom de midden-lange termijn outlook voor de ECB: de eerste renteverhoging zal worden opgeschoven én de renteverhogingen zullen lager uitvallen. Pimco verwacht dat de eerste verhoging van de depositorente door de ECB - met 15 basispunten - opschuift naar het eerste half jaar van 2020. De piek van de depositorente in de huidige cyclus zal volgens Pimco op 0% liggen.