Credit is veiliger dan beleggers nu denken

Door Ken Orchard, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Diversified Income Bond Fund

Kenorchard
Ken Orchard

De markten zijn het jaar in een nerveuze stemming begonnen. De credit spreads liepen uit en de aandelenkoersen daalden omdat de beleggers, amper bekomen van de volatiliteit van vorig jaar, vrezen voor een recessie in de VS. Maar hoewel een recessie de komende tijd niet uit te sluiten valt, verwachten we die niet op zeer korte termijn. Daarom is credit volgens ons nog steeds een veiliger belegging dan de meeste beleggers denken.

Omdat recessies vaak tot hogere default rates leiden is de economische cyclus de belangrijkste factor voor de credit spreads. Precies voorspellen wanneer er een recessie komt, is haast onmogelijk – dat is dit keer niet anders. We kunnen echter wel een paar conclusies trekken.

Enerzijds loopt de Amerikaanse cyclus duidelijk ten einde. De bedrijfswinsten pieken, het monetaire beleid verkrapt en de economische groei zwakt af. Anderzijds zijn enkele klassieke voorboden van een recessie, zoals een inverse rentecurve, tot nog toe uitgebleven al lijkt de curve het omslagpunt te naderen.

Verder geven onze eigen modellen aan dat de kans op een recessie in de VS binnen een jaar laag is, al is de cumulatieve kans op een recessie in de komende twee tot drie jaar hoger.

Wijdere credit spreads zijn op zich een klassiek signaal van een recessie. Historisch gezien komen ze meestal in golven. De eerste spreadverwijding zien we doorgaans 6-9 maanden voor een recessie, de tweede 3-6 maanden ervoor en de derde tijdens de recessie.

In het Amerikaanse investment grade segment liepen de spreads tussen februari en juli 2018 40 basispunten uit en tussen september en het einde van het jaar nog eens 50 basispunten. Als we vorig jaar februari als beginpunt nemen, zouden we in de komende drie maanden een recessie kunnen verwachten. Als we uitgaan van september, zou rond eind september 2019 een recessie kunnen inzetten.

Gelet op alle beschikbare gegevens is een recessie in de komende drie maanden onwaarschijnlijk, maar is een recessie over 11-12 maanden aannemelijk. In beide gevallen zullen de spreads de eerste zes maanden van dit jaar naar verwachting zijwaarts bewegen of zelfs iets verkrappen om daarna mogelijk toe te nemen – als er aan het einde van het jaar inderdaad een recessie begint. Hierop vooruitlopend hebben we onze credit exposure in wereldwijde multi-sector en diversified income fondsen in de tweede helft van 2018 opgehoogd, vooral door middel van liquide en korter lopende effecten. Onze exposure naar credit-risico is nu op het hoogste niveau in ruim 12 maanden en bevindt zich ongeveer in het midden van onze historische bandbreedte.

Wij willen zeker geen te zware long-positie in credit in het huidige klimaat: de markt is niet goedkoop en de wereldeconomie staat voor verschillende risico’s. Wij zijn echter van mening dat de kans op een recessie op zeer korte termijn kleiner is dan de markten denken. Het ligt daarom voor de hand de credit-exposure te verhogen en de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.