Vijf vragen over ESG-beleggen in opkomende markten

Ondanks de toenemende belangstelling voor ESG, neemt deze vorm van beleggen nog geen vlucht in opkomende markten. Waarom?

De wereldwijde ESG-activa zijn tussen 2014 en 2016 met 25% toegenomen, schat een studie van de Global Sustainable Investment Alliance. Een voortzetting van deze trend wordt ondersteund door Schroders' Global Investor Study 2017. Die zegt dat 78% van de deelnemers van mening is dat duurzaam beleggen nu belangrijker voor hen is dan vijf jaar geleden.

Het merendeel van ESG-activa, evenals de groei daarvan, bevindt zich in de ontwikkelde markten.

1. Is ESG van belang in opkomende markten?

Onderzoeken wijzen erop dat ESG-beleggen een positieve invloed heeft op het rendement in opkomende markten. Uit veel empirisch onderzoek is gebleken dat ESG-beleggen waarschijnlijk een positief effect heeft op het rendement. De integratie van ESG-beleggen kan niet alleen de prestaties verbeteren, maar kan ook een rol spelen bij het verminderen van het portefeuillerisico. Opkomende markten hebben de neiging om een grotere volatiliteit te vertonen dan de ontwikkelde markten. Minder strenge regelgeving, snel veranderende demografische ontwikkelingen en veranderende beleidsomgevingen kunnen de onzekerheid voor beleggers in opkomende markten vergroten. Deze kwesties zullen minder snel een impact hebben op beter beheerde, duurzamere bedrijven.

2. Geven beleidsmakers en bedrijven in opkomende markten ook maar iets om duurzaamheid?

Zo niet, moeten ontwikkelde markten dat dan wel blijven doen? Het beleid en de praktijk binnen opkomende markten verbeteren. Op landelijk niveau zijn de hervormingen de afgelopen jaren in de goede richting gegaan. Verstedelijking, vervuiling, waterstress en klimaatverandering zijn slechts enkele van de factoren die de druk op de beleidsmakers vergroten om zich in te zetten voor het aanpakken van milieuproblemen. China en India lopen voorop, waarbij China zich wil positioneren als een leider in het wereldwijde streven om de klimaatverandering aan te pakken. Sommige effectenbeurzen bevorderen ook een duurzamer gedrag door de invoering van rapportagenormen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, met name in Zuid-Afrika en Brazilië. Daarnaast worden ook de lokale normen voor beleggers in opkomende markten steeds strenger. De globalisering en moderne technologie versterken de convergentie van de mondiale ESG-normen nog verder.

3. Zijn er ESG-gegevens beschikbaar voor opkomende markten?

Er is nog steeds een gebrek aan algemeen aanvaarde rapportagenormen. Historisch is de informatieverstrekking in opkomende markten zwakker en een gebrek aan transparantie heeft het voor beleggers in sommige opkomende markten moeilijk gemaakt om ESG-overwegingen nauwkeurig te beoordelen. In de afgelopen jaren hebben beleidswijzigingen en eisen ten aanzien van een beursnotering geleid tot een verbetering van de transparantie in opkomende markten. Bovendien spelen effectenbeurzen een rol bij het aanmoedigen van een duidelijkere verslaglegging en informatieverstrekking en het doen van aanbevelingen op het gebied van corporate governance. Veel beurzen in opkomende markten hebben hun noteringseisen aangescherpt en in de afgelopen jaren hebben verschillende beurzen zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Naties voor duurzame aandelenbeurzen (Sustainable Stock Exchange), dat richtlijnen biedt voor de ESG-verslaggeving.

4. Moeten we bij ESG in opkomende markten alleen het governance bekijken ?

Hoewel de problemen op het gebied van governance soms gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd en meer algemeen worden begrepen, vereisen sociale en milieuoverwegingen vaak een diepgaandere analyse. Actieve fondsmanagers kunnen op die manier een grondig onderzoek naar ondernemingen met de meest duurzame bedrijfsmodellen. Bovendien kunnen conventionele maatstaven voor de kwaliteit van bestuur onvoldoende zijn wanneer men naar bedrijven uit opkomende markten kijkt. Er moet rekening worden gehouden met de lokale marktstructuur en culturele kwesties.

5. Kan engagement een verschil maken in opkomende markten?

Omdat bedrijven uit opkomende markten doorgaans minder openheid van zaken geven, wordt betrokkenheid des te crucialer. Engagement biedt beleggers ook de mogelijkheid om een duurzame groei te ondersteunen en aan te moedigen waar wetten en regels ontoereikend of nog niet van kracht zijn om dat te doen.

Samengevat

Opkomende markten zijn een heterogeen geheel van markten, die een complex en groot scala aan beleggingskansen bieden. De toenemende beschikbaarheid van kwantitatieve screenings en indices maakt ESG-beleggen steeds toegankelijker en maakt het belang van de integratie van ESG-overwegingen in beleggingsbeslissingen steeds duidelijker. Schroders is van mening dat het van vitaal belang is om te begrijpen hoe ESG-aspecten de opkomende markten en de relevante ondernemingen kunnen beïnvloeden. Een gedetailleerde, fundamentele analyse is nodig om een echt inzicht te ontwikkelen.

Betrokkenheid bij bedrijven en overheden, gedegen due diligence, een zorgvuldige afweging van beleggingen en deelname aan bedrijfsfora zijn slechts enkele van de manieren waarop beleggers in opkomende markten een positieve invloed kunnen uitoefenen op de richting van de groei van enkele van de snelst ontwikkelende markten ter wereld.