Pictet AM: Meer gewicht voor goud

De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet AM heeft de weging in goudmijnaandelen verhoogd. Ook goud zelf is volgens Pictet AM aantrekkelijk, onder meer omdat het edelmetaal een ‘erg goede hedge’ vormt in tijden van crises op financiële markten.

Shaniel Ramjee, Senior Investment Manager bij Pictet AM, constateert dat er - na een grote overname in september 2018 – interesse onder goudmijnbedrijven is ontstaan voor overnames en fusies. “Dit suggereert dat de markt de waarde van goudmijnbedrijven onderwaardeert, dus ook van het goud dat ze nog moeten delven”, schrijft Ramjee.

Goudmijnaandelen worden momenteel verhandeld met een price-to-book ratio (koers/boekwaarde) van 1,4, terwijl het 10-jaars gemiddelde op 1,9 ligt. Waarderingen van andere metaalbedrijven en wereldwijde aandelen liggen volgens Ramjee hoger, respectievelijk op 1,5 en 2. Daarnaast werd de goudmijnsector in 2018 hard geraakt door een dalende goudprijs. Het herstel verloopt traag. “Hierdoor nemen we in grote lijnen een even grote positie in goudmijnaandelen als in het edelmetaal zelf – in beide een gewicht van ongeveer 2 procent”, schrijft de investment manager.

Het edelmetaal zelf is aantrekkelijk omdat het niet meebeweegt met andere activaklassen en in staat is crises op financiële markten goed te doorstaan. Een voorbeeld daarvan is volgens Ramjee toen in oktober vorig jaar koersen van aandelen en obligaties daalden en de prijs van goud juist tegen die trend inging. “Die is sindsdien blijven stijgen en heeft sinds het begin van het vierde kwartaal van vorig jaar ongeveer 10 procent gewonnen.”

Een actueel onderwerp, vindt Ramjee, gezien de wereldwijde politieke onrust rondom het handelsconflict tussen de VS en China, de Brexit en politieke onrust in Italië. Een risico is ook dat Federal Reserve te ver doorslaat in haar verkrappingsbeleid, of juist geen renteverhogingen doet en dus geen speelruimte meer heeft om groei te bevorderen als het economisch tegenzit.

Ramjee denkt dat economische impulsen in de vorm van begrotingsstimulansen zullen komen. Gezien de al huidige hoge tekorten, ligt inflatie dan op de loer. “Goud is een veilige haven als de koers van dollar door inflatie daalt.”