LGIM: Amerikaanse consument motor achter wereldwijde groei

Te midden van alle onzekerheden blijft de Amerikaanse consument dit jaar een motor achter de wereldwijde groei. Dat verwacht hoofdeconoom Tim Drayson van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

De Amerikaanse consumptiegroei was de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk voor een zesde van de totale groei van de wereldeconomie. Drayson stelt dat consumptie-uitgaven in de VS ondanks economische onzekerheden op peil blijven doordat de belangrijkste factor achter consumptie, het besteedbaar inkomen van Amerikaanse huishoudens, stijgt.

Aan de stijging ligt een aantal zaken ten grondslag, schrijft de hoofdeconoom. Voor huishoudens volgt een tijd van belastingteruggaven. Amerikaanse huishoudens merken de komende periode pas iets op hun loonstrookje van de belastingverlagingen die eerder in 2018 werden doorgevoerd en die zij nu kunnen terugvorderen, hetgeen op jaarbasis meer dan 1% aan het besteedbaar inkomen toevoegt. De lage prijs van ruwe olie kan voor Amerikaanse huishouden fungeren als een belastingverlaging. Benzineprijzen in de VS zijn sinds de zomer van 2018 met 20% gedaald. Doordat benzine 5% van de bestedingen in het huishoudboekje in beslag neemt, zorgt ook dit voor 1% hoger besteedbaar inkomen in het eerste kwartaal.

Drayson benadrukt wel dat er een kans is dat huishoudens het hogere besteedbaar inkomen opzijzetten. “Maar de gebruikelijke triggers voor een plotselinge stijging van de besparingen lijken momenteel afwezig. Het bedrag aan gespaard geld lijkt de afgelopen jaren relatief stabiel”, stelt de hoofdeconoom, die benadrukt dat huishoudens hun schulden hebben afgebouwd terwijl ze winsten hebben behaald op de aandelenmarkten. Bovendien zijn de huizenprijzen weer op het niveau van voor de grote crisis aanbeland.

Een ander risico dat consumptiegroei kan beïnvloeden, is een verhoging van de rente door de Fed en dus van de financieringslasten. Maar door een draai van de Fed verwacht LGIM nu nog maar één renteverhoging, aan het einde van 2019.

Het risico op een verminderd consumentenvertrouwen acht Drayson laag, omdat daarvoor eerst een grote verschuiving op de arbeidsmarkt of een daling van activaprijzen moet plaatsvinden. “Het is waarschijnlijker dat een veerkrachtige Amerikaanse consument dit jaar de wereldwijde groei blijft ondersteunen.”