Optimix: Handelsconflict China - VS nog lang niet achter de rug

Met een verlies van 25% was de Chinese beurs een van de grote verliezers in 2018. Een belangrijke reden hiervoor was dat de economische groei in China afgelopen jaar vertraagde. Ook kwamen de zorgen over schulden van Chinese staatsondernemingen weer bovendrijven. Het sentiment werd verder verslechterd door beschuldigingen van de Amerikaanse regering aan het adres van de Chinezen. China drijft, volgens de Amerikanen, handel op oneigenlijke voorwaarden. De Amerikanen zijn van mening dat hun handelstekort met China hierdoor steeds verder oploopt. De strubbelingen tussen de VS en China behelzen echter veel meer dan het handelstekort alleen, zo menen Ivan Moen, Ton Schoemaker en Jaap Westerling, vermogensbeheerders bij Optimix Vermogensbeheer

Chinese staatsondernemingen en oneerlijke concurrentie De steeds grotere rol die is weggelegd voor Chinese staatsondernemingen is de Amerikanen een doorn in het oog. De laatste vijf jaar ging de meeste financiering naar ondernemingen die gelieerd zijn aan de Chinese staat. Uit onderzoek van UBS bleek dat 60% van de uitstaande bedrijfsschuld toegeschreven kan worden aan staatsondernemingen. Deze staatsondernemingen spelen bovendien een centrale rol in het Made in China 2025-plan dat tot doel heeft China wereldleider te maken in tien sectoren. Eén van de sectoren waarin China wereldleider wil worden, is informatietechnologie en laat nou net de VS op dit moment daarin de (onbetwiste) leider zijn. Het grootste pijnpunt voor de Amerikanen schuilt dus in de Chinese plannen op het gebied van informatietechnologie. Chinese technologie-ondernemingen schenden volgens de Amerikanen het patentrecht en de Chinese overheid zou het bedrijfsleven gebruiken als verlengstuk voor afluisterpraktijken en spionage. Het Amerikaanse ministerie van handel werkt aan een wet die de export van Amerikaanse technologie naar China moet beperken.

Hoe beperkt China de schade?

China lijkt zich in het conflict niet zo hard als de VS op te stellen. De internationale belangen die op het spel staan, zijn groot. China wil een volledige handelsoorlog met de VS, die vanaf 1 maart aanstaande tarieven van 25% op alle Chinese uitvoer naar de VS dreigt op te leggen, voorkomen. Van de totale industriële productie in China gaat overigens maar 5% naar de Verenigde Staten. 25% gaat naar andere landen en 70% is voor binnenlands gebruik. Hoewel de Amerikanen belangrijk zijn voor China, is het grotere gevaar dat andere landen de kant van de VS gaan kiezen. Het door president Trump heronderhandelde handelsakkoord met Mexico en Canada toont dat dit gevaar reëel is. Hierin is opgenomen dat de deelnemende landen geen handelsverdragen met niet-markt economieën mogen sluiten, een verwijzing naar China.

Komt er een oplossing voor het conflict?

Optimix verwacht dat er een handelsakkoord komt tussen China en de VS. De Chinezen kunnen bijvoorbeeld toezeggen meer Amerikaanse producten te importeren. Dit zal het sentiment op de beurzen op korte termijn mogelijkerwijs positief beïnvloeden. Voor de bühne lijkt de handelsoorlog dan voorbij, maar de machtsstrijd op het technologietoneel zal de komende jaren, wellicht zelfs decennia, voortwoekeren. China zal haar eigen technologiesector verder opbouwen en haar heil zoeken bij andere handelspartners dan de VS. Zolang de handelssancties niet overslaan naar andere belangrijke handelspartners zullen de gevolgen voor de Chinese economie te overzien zijn.

De Chinese centrale bank heeft de laatste maanden diverse maatregelen getroffen om de binnenlandse economie te stimuleren en de groeivertraging te dempen. De Chinese centrale bank onderkent dat private ondernemingen de groeimotor voor de binnenlandse economie zijn. Daarom wordt de kredietverlening naar de private sector bevorderd. Ook zijn (hypotheek)rentes verlaagd waardoor de huizenmarkt en de binnenlandse consumptie zullen aantrekken. Vorig jaar was de Chinese beurs het gepeste lelijke eendje, maar iedereen weet hoe het verhaal over het lelijke eendje afliep.

Chinese aandelenmarkt is aantrekkelijk gewaardeerd

Ondanks de minder hoge economische groei dan voorheen en de dreiging van handelsbelemmeringen vanuit de VS zien de vermogensbeheerders van Optimix de ontwikkelingen in China met vertrouwen tegemoet. Vanuit dat perspectief is de Chinese aandelenmarkt na de forse correctie van vorig jaar relatief aantrekkelijk gewaardeerd. Met haar portefeuilles is Optimix goed gepositioneerd om hiervan te profiteren.