Pictet AM: Radicale maatregelen door de Chinese centrale bank

De Chinese centrale bank, de People’s Bank of China, is bereid radicale maatregelen te nemen om de kredietverlening aan kleinere bedrijven en huishoudens op gang te krijgen. Dat stelt Steve Donzé, senior macro strategist bij vermogensbeheerder Pictet AM.

Volgens berekeningen van Pictet AM heeft de door de PBOC verschafte liquiditeit in januari een nieuwe piek bereikt. Maar dat is niet het enige. Donzé verwacht dat de PBOC de reserveratio voor banken dit jaar verder zal verlagen met op z’n minst 150 tot 200 basispunten. Deze stimuleringsmaatregelen kunnen van grote invloed zijn op de wereldwijde economie. China is tegenwoordig namelijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de liquiditeit die wereldwijd in het financiële stelsel wordt gepompt, vergeleken met minder dan een vijfde tien jaar geleden.

De maatregelen die China neemt om de economische problemen te verhelpen worden ook steeds gewaagder. In de afgelopen vier maanden voerde de PBOC al 15 maatregelen door om de Chinese economie te stimuleren, maar dit lijkt niet voldoende te zijn, aldus Donzé. Chinese kredietverstrekkers hebben onvoldoende kapitaal beschikbaar om aan de kredietvraag van huishoudens en kleinere bedrijven te voldoen. Wanneer de POBC erin slaagt om zowel een binnenlandse als een wereldwijde groeivertraging te voorkomen, dan kan het oude beleggingsgezegde ‘Don’t fight the Fed’ volgens Donzé wel eens worden vervangen door ‘Don’t fight the PBOC’.

Het nieuwe ‘wapen’ van de PBOC bestaat uit een programma dat banken toestaat eeuwigdurende obligaties uit te geven. Deze obligaties zonder vervaldatum zijn handig voor banken omdat ze tot het tier-1 kapitaal behoren, de graadmeter die toezichthouders gebruiken voor het beoordelen van de gezondheid van financiële instellingen.

Het nieuwe Central bank Bills Swap programma van de PBOC staat primary dealers van deze obligaties toe, ze om te wisselen tegen waardepapieren van de centrale bank van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd worden onaflosbare obligaties van banken met een AA-rating of hoger bruikbaar als onderpand voor het brede assortiment aan financieringsmogelijkheden van de PBOC.

Met deze zet waagt de PBOC zich nog niet geheel aan monetaire verruiming maar herkapitaliseert het wel het banksysteem door risicovollere achtergestelde schuld op te nemen op de eigen balans. Hiermee verwacht de PBOC het financieringskanaal te ontstoppen en zo de uitgifte van private leningen te stimuleren, die meer dan 60% van de binnenlandse productie bepalen.