Pimco: Aantrekkelijke kortingen op CLO-markt

De markt voor CLO’s (collateralized loan obligations ofwel herverpakte en doorverkochte bankleningen) werd eind vorig jaar gekenmerkt door hoge uitstromen en hoge transactiekosten. Volgens vermogensbeheerder Pimco blijft er in 2019 sprake van ‘een reeks aan risico’s’, maar kunnen beleggers ook profiteren van ‘forse kortingen’ op zowel de primaire als de secundaire markt.

Pimco-specialisten Joshua Anderson, Loren Sageser en Bryan Tsu onderscheiden een aantal specifieke mogelijkheden waarvan ‘tactische beleggers met geduld, een contraire visie en de standvastigheid om marktschommelingen te doorstaan’ kunnen profiteren.

  • Ze kunnen ‘opportunistisch’ CLO’s tegen hoge kortingen kopen op de secundaire markt. In december kwamen de prijzen van bankleningen onder druk te staan door uitstromen uit daarin gespecialiseerde fondsen, die vervolgens moesten verkopen in een illiquide markt. Daardoor werden ook de CLO’s geraakt, met een verschil tussen bied- en laatprijzen die in sommige sectoren opliep tot 10%. In de afgelopen jaren was sprake van een enorme toename van de CLO-markt, zonder dat de liquiditeit op de secundaire markt daar gelijke tred mee heeft gehouden. Juist de zwakke verhandelbaarheid schept kansen voor beleggers, aldus Pimco, als prijzen van CLO’s (tijdelijk) naar beneden doorschieten.
  • Voorafgaand aan de uitgifte van CLO’s verzamelt de aanbieder ervan de onderliggende leningen in een zogenoemde warehouse. Als die leningen tijdens dat proces in waarde dalen, dan hebben de organiserende banken twee opties: wachten op betere tijden of het verlies nemen door CLO’s tegen forse kortingen in de (primaire) markt te zetten. Beleggers kunnen daarvan profiteren.
  • Mochten leningen verder in waarde dalen, dan is het goed mogelijk dat er meer ‘print and sprint’-CLO’s komen; deze worden uitgegeven voordat de onderliggende leningen zijn aangekocht. Deze constructie vermindert het risico voor de aanbieder, maar is volgens Pimco ‘uitdagend’ voor de kopers. Niettemin zijn er in dit segment van de markt ook aantrekkelijk geprijsde beleggingen te vinden.
  • Mocht de leningenmarkt dit jaar verder verslechteren, dan zullen banken hun risico willen verminderen en bijvoorbeeld af willen van kredieten aan private equity-partijen. Beleggers met een lange horizon kunnen profiteren van (complexe) transacties, waarmee marktpartijen met te hoge schulden van hun problemen worden verlost.

    Pimco benadrukt dat een gedegen analyse noodzakelijk is, gezien de specifieke risico’s op de CLO-markt. Een simpele ‘buy on the dip’-aanpak schiet tekort, aangezien een neergang van de markt soms veel langer kan duren dan verwacht.