AXA IM: Gerede kans dat ECB rente tot 2022 niet verhoogt

Vermogensbeheerder AXA IM ziet een reële kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) de huidige beleidsrentes (inclusief de depositorente van -0,4%) tot 2022 op het huidige niveau houdt.

Volgens Laurent Clavel, hoofd macro-economisch onderzoek bij AXA IM, is het in dit scenario waarschijnlijk dat het rendement op tienjarige Duitse staatsobligaties tot eind 2020 op 0,1% blijft steken, met als bijkomend risico dat een schaarste in liquide onderpand van hoge kwaliteit zelfs tot negatieve rentes gaat leiden.

Clavel schat de kans op dit ‘ECB Stalemate’-scenario 40%. Het lukt de ECB in dat geval niet om voor een volgende cyclische opleving renteverhogingen door te voeren.

De achtergrond is de vertraging in de groei van eurozone, van 3% vorig jaar naar 1% nu (geannualiseerd). Boosdoeners variëren van de milde winter begin 2018 (lage energieopbrengsten) tot stakingen in Frankrijk, politieke onzekerheid in Italië en problemen voor de Duitse auto- en chemiesector. Bovendien, zo benadrukt Clavel, ligt de kerninflatie (inflatie, exclusief energieprijzen) al twee jaar op het teleurstellende niveau van 1% en laten de inflatieverwachtingen een neerwaartse trend zien. Het huidige lage inflatieniveau en de kleine output gap rechtvaardigen hogere rentes, weet Clavel. “Het ongunstige momentum pleit echter voor een vertraging in de renteverhogingen, waardoor - nu de wereldwijde economische groei afneemt - de deur dichtgaat voor monetaire normalisatie”, aldus Clavel. Clavel vreest dat nog eens drie jaar van lage rentetarieven zwaar gaan wegen op rentebaten bij banken, terwijl veel van de positieve effecten van lage rentes al zijn uitgewerkt. “Niemand had in 2014 voorzien dat de rentes vijf jaar lang zo laag zouden zijn”, stelt Clavel. “Nog eens drie jaar lang negatieve rentetarieven weegt op de winstgevendheid kan de bereidheid van banken om kredieten te verlenen verminderen.”

De econoom maakt zich minder zorgen over een zeepbel op de huizenmarkt. Ondanks de lage rente zijn de schulden van huishoudens in de eurozone gedaald naar het laagste punt in twaalf jaar tijd, vooral door de ontwikkelingen in Spanje en Portugal. Daarnaast blijft de bouw van nieuwe huizen achter.