Pimco: Laag risico op financieringscrisis opkomende markten

De kans op een financieringscrisis in opkomende markten is inmiddels laag. Daarmee is het grootste risico van beleggen in aandelen van opkomende landen weggenomen, stelt vermogensbeheerder Pimco.

In het geval van zo’n crisis vrezen beleggers dat bedrijven en overheden niet kunnen voldoen aan de renteverplichtingen op dollarleningen. Pimco geeft drie redenen waarom de kans op een brede ‘funding crisis’ in opkomende markten nu laag is.

Ten eerste: de wereldeconomie is op dit moment in veel opzichten stabieler dan ze in tientallen jaren is geweest – de armoede is afgenomen, inflatie is laag en crises van banken, valuta’s of staatschuld zijn er minder frequent.

Ten tweede zijn de grootste opkomende landen sinds het jaar 2000 rijker en financieel gezien fitter – het Chinese bbp is met 60% toegenomen, voor India, Zuid-Korea en Taiwan zijn de gecumuleerde groeicijfers respectievelijk 41%, 24% en 22%. Samen met de welvaart zijn ook de gemiddelde reserves van vreemde valuta’s in opkomende landen gegroeid tot bijna 25% van het bbp.

Tenslotte vormen China, Zuid-Korea, Taiwan, India en Rusland bijna 70% van de MSCI EM-index. Al deze landen hebben goede fundamenten zoals een lage buitenlandse schuld als percentage van het bbp, ruime vreemde valutareserves en overschotten op de lopende rekening (India heeft een klein tekort). 17% van de markt bestaat uit Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika, landen met tekorten op de lopende rekening maar lage schuldratio's en ruime vreemde valutareserves. In 2018 liepen aandelen in opkomende markten zware averij op, mede dankzijn problemen in Argentinië, Turkije en Indonesië. Deze landen vormen echter minder dan 3% van de aandelenmarkt van opkomende landen. Bovendien is Argentinië geen lid van de MSCI EM-index.

Daarnaast is de aandelenmarkt uit opkomende landen momenteel historisch laag geprijsd. De koers-winstverhouding (cyclisch aangepast) bedraagt de helft van die in de Amerikaanse aandelenmarkt. Vóór de Azië-crisis in 1997-1998 lagen de waarderingen in opkomende markten juist hoger dan die in de VS.