WisdomTree: Goud blinkt uit in 2019

De goudprijzen zijn in 2019 gestegen van US$1250/oz medio december 2018 tot bijna US$1350/oz medio februari. Hoewel de goudprijzen de afgelopen weken licht zijn gedaald tot US$1300/oz, lijkt het er volgens Nitesh Shah, commodities director bij WisdomTree, op dat het negatieve sentiment waarmee goud in het laatste kwartaal van 2018 werd geconfronteerd, is afgenomen. Hij verwacht dat de goudprijs tegen het einde van dit jaar rond de US$1410/oz zal stijgen.

Niteshshah
Nitesh Shah

Posities in goudfutures - een maatstaf voor het sentiment ten opzichte van het goud - is hersteld van een netto-negatieve positie in oktober 2018 tot bijna 100.000 contracten netto long posities (rond het langetermijngemiddelde). De katalysator achter het herstel was de herinnering dat er zowel financiële als geopolitieke risico's aanwezig zijn. Eind 2018 en begin 2019 stagneerden de aandelenmarkten en andere cyclische activa. Dat was een steun in de rug voor goud, dat van oudsher wordt gezien als een defensief en veilig toevluchtsoord.

Toen de leden van de Open Market Committee van de Federal Reserve in december 2018 bijeenkwamen, verwachtten ze dat de rentevoeten in 2019 minstens tweemaal zouden stijgen. Gezien hun recente dovish commentaar en zwakkere economische data, lijkt het erop dat hun plannen in de ijskast zijn gezet. Dat heeft de opwaartse druk op de Amerikaanse dollar- en staatsobligatierendementen enigszins weggenomen. Dat is uiteindelijk ook positief voor goud.

Zwakte goud is tijdelijk

Een opleving van de cyclische activa heeft de afgelopen weken het positieve sentiment bij goud weggehaald. Shah is echter van mening dat de zwakte waarschijnlijk van tijdelijke aard is. De markt is er het afgelopen jaar vaak genoeg aan herinnerd dat de volatiliteit op de financiële markten snel kan terugkeren. De financiële stabiliteitsverslagen van alle grote centrale banken vestigen de aandacht op de talrijke risico's waarmee de markten worden geconfronteerd. Elke uitwerking van een risico kan een opwaarts potentieel voor goud opleveren.

Op het moment van schrijven lijkt het erop dat een periode van langdurige onzekerheid rond Brexit voor de deur staat, ook al was de exit van het Verenigd Koninkrijk gepland voor het einde van de maand. Er is geen specifieke deadline voor de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Hoewel Shah ervan uitgaat dat er in april een overeenkomst wordt gesloten, is het zinvol om toch ook rekening te houden met een ongunstig scenario terwijl uitgegaan wordt van een verder herstel van cyclische activa.

Goud op US$1410 einde 2019

Shah denkt dat de goudprijs nog steeds ondergewaardeerd is en verwacht dat het edelmetaal tegen het einde van het jaar rond de US$1410/oz zal opleven. Aangezien de Fed aan het einde van zijn renteverkrappingscyclus is gekomen, kunnen de rendementen van de Amerikaanse dollar en de schatkist een hoogtepunt hebben bereikt. Als de posities in goudfutures rond het huidige niveau blijven, geven de modellen van WisdomTree aan dat het goud zal stijgen tot boven de US$1400/oz.