BNY Mellon IM: Verbetering arbeidsproductiviteit voorwaarde voor opleving Japanse economie

Eens stond Japan bekend als het land waar de hi-tech productiviteitsverbeteringen vandaan kwamen. Nu kent men Japan vooral als het land van de vergrijzing en de aanhoudend ondermaatse inflatie, schrijft Simon Cox van BNY Mellon IM. Premier Abe is vastbesloten daar verandering in aan te brengen. Ambitieus heeft hij aangekondigd om het BBP met 20% te laten groeien. Een van de voorwaarden om hierin te slagen is dat de arbeidsproductiviteit flink stijgt.

Inhaalslag nodig

Japan is futuristisch en nostalgisch tegelijk, innovatief en uiterst traag. De paradox is dat Japan het land van de robots en hi-tech oplossingen is, maar tegelijkertijd achterop loopt met de arbeidsproductiviteit. Deze bedraagt slechts tweederde van het niveau in de VS en ligt 20% lager in vergelijking met Taiwan, het land dat voorheen in de slipstream van Japan meegroeide. Cox ziet een voordeel aan dit Japanse nadeel: er is dus duidelijk ruimte voor verbetering! Japan kan de productiviteit fors verbeteren door dezelfde verbeteringen toe te passen die andere ontwikkelde economieën reeds jaren geleden hebben doorgevoerd. Deze hoog ontwikkelde economie moet dringend een inhaalslag maken.

Aanpassingsvermogen schiet tekort

Die inhaalslag is niet nodig in human capital, of in de capital-output ratio. De grote tekortkoming is op het gebied van aanpassingsvermogen. Het ontbreekt in het land van de rijzende zon aan prikkels om bedrijven te reorganiseren en zoveel mogelijk gebruik te maken van technologische ontwikkelingen en verfrissende nieuwe organisatorische inzichten. Volgens de OESO is die passiviteit te wijten aan een gebrek aan concurrentie. In de over-gereguleerde Japanse dienstensector worden bedrijven afgeschermd voor marktkrachten die normaal gesproken bedrijven dwingen om efficiënter gebruik te maken van arbeid en kapitaal.

Naast het gebrek aan competitieve ‘push' in de Japanse economie is er een nog groter gebrek aan ‘pull’ aan vraagzijde. Japanse bedrijven werken nog steeds met grote groepen werknemers in onproductieve posities, waardoor veel werknemers kwalitatief onderbenut blijven. Als de consumentenbestedingen aantrekken, de activiteit toeneemt en meer vraag komt naar personeel, worden deze werknemers mogelijk uitgedaagd om hun tijd interessanter en lucratiever te besteden. Bedrijven moeten zich dan instellen op het functioneren zonder deze onproductieve werknemers, door wellicht dezelfde arbeidsbesparende technologieën in te voeren, die andere landen zich al lang geleden eigen hebben gemaakt.

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.