Skagen ziet goede beleggingsmogelijkheden in Britse bedrijven ondanks Brexit

De Britse regering zinkt steeds verder weg in chaos en verwarring door de Brexit, die nu weer is uitgesteld. Temidden van al dit tumult houden de Britse deelnemingen van de Noorse vermogensbeheerder Skagen goed stand, omdat zij zich relatief goed heeft voorbereid op wat komen gaat. Of zoals de topman van Hiscox, een van Skagen’s deelnemingen in het VK, onlangs opmerkte: "Onze business is klaar voor de Brexit, ook al zijn de politici dat nog niet".

Brexit? Een risico als alle andere

Skagen volgt een bottom-up beleggingsstrategie waarbij zij zich focust op de fundamentals van individuele bedrijven. De onzekerheid die met het Brexit-proces gepaard gaat, vormt een potentieel risico voor Britse bedrijven en bedrijven met Britse klanten. Skagen beschouwt die onzekerheid echter net zoals de vele andere ‘known unknowns’. De risico’s worden ingeschat en bekeken wordt hoe deze beheersbaar en beperkt kunnen blijven en in welke mate zij een bedreiging vormen voor de portfolio’s van Skagen.

Aantrekkelijkheid verzekerd

Twee fondsen van Skagen kennen een relatief grote blootstelling aan Britse beursgenoteerde bedrijven. Skagen Global houdt een belang van 13% in Hiscox en 4,9% in Beazley. Van deze verzekeringsmaatschappijen mag je verwachten dat zij risico’s kunnen inschatten en dus ook goed om weten te gaan met een transitie. Beide bedrijven zeggen goed voorbereid te zijn op een Brexit. Onder meer door zich in te dekken voor de verschillende scenario’s: een harde Brexit, een overgangsperiode met een overeenkomst, of binnen de EU blijven zoals voorafgaand aan het Brexit-referendum. Beide verzekeraars hebben kantoren in Europa, zodat zij ook binnen de EU actief kunnen blijven. Skagen is ervan overtuigd dat op de lange termijn beide bedrijven aantrekkelijk blijven, ondanks eventuele volatiliteit op de korte termijn.

Skagen Global heeft ook een deelneming in het Britse beursgenoteerde RELX, de zevende grootste participatie van het fonds met 3,3% van de portefeuille. De uitgeversgroep die voorheen bekend stond als RELX genereert ongeveer een kwart van haar inkomsten van 7,5 miljard pond uit Europa, waarvan 7% uit het Verenigd Koninkrijk. De CFO van RELX zei in een recent interview dat hij "weinig problemen verwacht van Brexit" en het bedrijf, dat een beursnotering in Londen en Amsterdam heeft, koos er vorig jaar nog voor om het hoofdkantoor naar het VK te verhuizen.

Een ander fonds met blootstelling aan Britse beursgenoteerde bedrijven is Skagen Insight dat een belang van 3,4% heeft in Stock Spirits, een producent van alcoholische dranken. 90% van de omzet van Stock Spirits komt uit Polen, Tsjechië en Italië. In het jaarverslag geeft het bedrijf een complete risicoanalyse van de impact die een Brexit kan hebben op handel, belasting, mensen, economie en financiële factoren. De drankenproducent komt tot de conclusie dat de bedreiging niet significant is omdat zij niet produceert in het VK, noch exporteert vanuit het VK.

Brexit-tumult kan kansen opleveren

Gezien het aantrekkelijke opwaartse potentieel van de deelnemingen van Skagen in Britse bedrijven maken de portfoliomanagers van Skagen zich geen grote zorgen over de mogelijke risico's van Brexit, maar zij zullen de situatie in het Verenigd Koninkrijk en de impact daarvan op de bedrijven waarin zij is belegd, blijven volgen naarmate de gebeurtenissen zich ontwikkelen. Een harde of chaotische Brexit zal impact hebben op alle activa, ook de Britse, en kan voor forse volatiliteit zorgen. Dankzij haar bottom-up benadering staat Skagen klaar om te profiteren van eventuele door de Brexit veroorzaakte marktturbulentie.