Pimco: Chinese leningen gevaar voor stabiliteit opkomende markten

Chinese leningen aan opkomende landen vormen op de lange termijn een gevaar voor de financiële stabiliteit in deze markten en dus voor beleggers. Dat concluderen Francesc Balcells en Brian Holmes, portfoliomanagers Emerging Markets bij vermogensbeheerder Pimco.

Het Internationaal Monetair Fonds was jarenlang het vangnet voor opkomende landen in crisis, maar steeds vaker zijn landen bereid om met het verstrekken van leningen tegen niet-commerciële voorwaarden hun invloed te vergroten. Bovenaan staat China, die opereert via de eigen banken. Deze banken financieren projecten die door Chinese aannemers worden uitgevoerd en vormen tevens een middel om de toevoer van grondstoffen zeker te stellen.

Volgens Pimco verzwakken dergelijke leenconstructies de doeltreffendheid van het IMF, omdat het de druk op kredietnemers om aan de voorwaarden van het IMF te voldoen, wegneemt. Anders dan het IMF, verbinden deze Chinese kredietverstrekkers in mindere mate specifieke voorwaarden aan hun leningen, noch vragen zij leners financiële doelstellingen te halen die economische stabiliteit bevorderen. Omdat deze verstrekkers minder snel geneigd zijn voorwaarden aan leningen te verbinden, is de drempel om leningen aan te gaan door minder kredietwaardige overheden lager.

Dergelijke leningen hebben daarmee ook gevolgen voor beleggers in opkomende markten. Ze vergroten de schulden en risico’s van al zwakke landen, terwijl het geld soms wordt gebruikt om onrendabele projecten te financieren. Nu meer geldschieters bereid zijn om financiering te bieden voor politiek gewin, worden bestaande officiële schuldeisers flexibeler met betrekking tot herstructurering. In geval van wanbetaling vreest Pimco dat er minder valt terug te winnen voor bestaande kredietverstrekkers, gezien het grote aantal betrokken partijen die elk hun eigen leenvoorwaarden hebben afgesproken,

De Chinese financiering in opkomende markten kreeg een vlucht toen China het Belt and Road-initiatief lanceerde in 2013 en evenaart nu die van het IMF. Ook andere landen met overvloedige buitenlandse valutareserves volgen het voorbeeld van China door financiële hulp te bieden in het Midden-Oosten, Azië en (Noord-)Afrika.

Op korte termijn is het hebben van meer kredietverstrekkers een steun voor opkomende landen. Na verloop van tijd leidt het echter tot een lagere kredietwaardigheid voor het riskantere deel van de EM-markt.