Dividendaandelen: een oplossing voor het probleem van lage rendementen

Door Thomas Meier, Head of Equity Fund Management bij MainFirst

In de laatste 6 maanden hebben meer centrale banken hun rentevoeten verlaagd dan verhoogd.

Volgens gegevens van Bank of America Merrill Lynch zijn de interestvoeten op de wereldwijde obligatiemarkten eind 2018 negatief geworden. Sinds oktober 2018 is het volume van wereldwijde obligaties met een negatieve rente met 2.500 miljard dollar toegenomen. Dit brengt het totaal op 8.300 miljard dollar, wat slechts 20 procent lager is dan het hoogste niveau van juli 2016.
Thomasmeier
Thomas Meier
Zwitserse staatsobligaties hebben bijvoorbeeld een negatieve rente en de rente wordt slechts positief - tot 0,1 procent - bij een looptijd van 30 jaar, wat betekent dat de rente nog steeds zo laag is dat het reële rendement negatief zou zijn. Duitse staatsobligaties hebben ook een negatieve rente tot een looptijd van 10 jaar en Franse staatsobligaties tot een looptijd van 5 jaar. Bovendien hebben zelfs obligaties met een licht positieve rente een rendement dat onder de inflatie ligt. Ze bieden dus geen oplossing. Als we niet langer op dit soort rendementen kunnen rekenen, hoe kunnen beleggers dan toch hun streefrendementen behalen?

Gebruik van andere beleggingscategorieën om de inflatie te overtreffen

Veel spaarders wantrouwen aandelen. Maar de geschiedenis leert dat ze echter beter zijn dan hun reputatie doet uitschijnen. In tegenstelling tot de huidige realiteit van lage rendementen op obligaties of spaardeposito's zijn de rendementen op aandelen vaak aantrekkelijk. Een jaar als 2018, waarin de Amerikaanse inflatie hoger was dan het rendement van alle activaklassen, is uiterst zeldzaam. Zo'n extreem scenario heeft zich in de afgelopen 10 jaar slechts één keer voorgedaan en vertegenwoordigd bijvoorbeeld ook de op twee na grootste P/E-krimp in de VS van de afgelopen 40 jaar.

De reden voor de correctie was dat veel beleggers op dat moment een veel slechter scenario verwachtten en een wereldwijde recessie inprijsden. De negatieve beoordeling door beleggers werd beïnvloed door een ongebruikelijke opeenstapeling van factoren, zoals het handelsgeschil tussen de VS en China, de over het algemeen meer gematigde Chinese economische groei, de spanningen tussen de VS en Mexico, het dispuut over Brexit en de onzekerheid rond Italië. Begin 2019 nam het pessimisme af en leek de wereld veel veiliger en minder op de rand van de afgrond dan voor kerstmis. De prijzen hebben zich sindsdien hersteld en de economische situatie wijst eerder op een vertraging dan op een recessie. Kortom, het totale rendementspotentieel van activaklassen zoals dividendaandelen zijn op de lange termijn een stuk groter dan spaarboekjes en obligaties.

Dividendaandelen betalen steeds meer uit

In een omgeving waarin traditionele financiële instrumenten niet meer het gewenste rendement opleveren, vormen dividendaandelen een aantrekkelijk alternatief. De pay-out-ratio's zijn de laatste jaren immers gestegen; In 2018 bereikten de dividenduitkeringen in Europa bijvoorbeeld een recordhoogte van 256 miljard euro en de groeitendens zal zich in 2019 waarschijnlijk doorzetten. Europa is bijzonder aantrekkelijk, omdat veel aandelen ondergewaardeerd zijn en dus goede instapmogelijkheden bieden. Bovendien zijn de uitkeringen in Europa doorgaans vrij aantrekkelijk en hoger dan in de VS. Dit maakt dividendaandelen - zeker als ze van hoge kwaliteit zijn - een aantrekkelijk alternatief voor beleggers.

Waar beleggers op moeten letten

Om op lange termijn te kunnen profiteren van hoge distributies, raden wij aan om te beleggen in duurzame dividendaandelen. Het gaat dus niet om de omvang van het dividend, maar om de kwaliteit en continuïteit van de distributie. Duurzame dividendaandelen zijn vooral te vinden in bedrijven met robuuste bedrijfsmodellen, sterke balansen, een hoge structurele winstgevendheid en solide structuur.

In de MainFirst Global Dividend Stars leggen we de focus op de combinatie van twee strategische benaderingen - het bottom-up principe en de Barbell strategie - om de prestaties verder te optimaliseren.

  • Het eerste principe is gericht op de individuele visie van bedrijven, ongeacht de sector of regio. Naast een hoge kwaliteit zijn ook criteria als een sterke balans, structurele winstgevendheid, groeipotentieel en een positieve vrije kasstroom doorslaggevend. Indien een aandeel deze uitgebreide review heeft doorstaan, wordt deze over het algemeen op lange termijn in de portefeuille opgenomen.
  • De tweede benadering is de zogenaamde Barbell strategie. Die maakt gebruik van een combinatie van enerzijds gevestigde, defensieve large caps en anderzijds meer dynamische small en mid caps met een hoger groeipotentieel. Beide worden in de portefeuille zodanig gecombineerd dat een evenwichtig en aantrekkelijk risico-rendementsprofiel voor beleggers wordt bereikt.