Loomis Sayles: Subprime autoleningenmarkt interessant voor beleggers

De kwaliteit van subprime autoleningen is sterk verbeterd. Daardoor vormen deze leningen, voor beleggers verpakt in asset-backed securities (abs), een interessantere beleggingscategorie dan de markt nu denkt.

Dat stelt Jennifer Thomas, Senior Mortgage en Structured Finance analist bij vermogensbeheerder Loomis Sayles, onderdeel van Natixis IM.

Bovengenoemde leningen worden verstrekt aan consumenten met een lagere kredietwaardigheid, mede gebaseerd op een relatief laag inkomen. De reputatie van dit type leningen liep een deuk op door de subprime hypotheken die de financiële crisis in 2008 inluidden.

Thomas benadrukt dat de markt voor subprime leningen sindsdien is verbeterd en dat, ondanks recente negatieve berichten over subprime leningen, er geen crisis sluimert in deze categorie. “Mijn analyse van leningen, kredietverstrekkers en ABS-deals geeft aan dat de subprime autoleningensector in een betere staat dan de markt denkt.”

Ten eerste ziet Thomas dat mensen met een lager inkomen doorgaans laat in de economische cyclus hun salaris zien stijgen, zeker in de huidige cyclus. Pas nu, tien jaar na de financiële crisis, profiteren lagere-inkomensgroepen van een sterke inkomensgroei.

Daarnaast passen ook de verstrekkers van autoleningen zich aan de economische cyclus aan, een feit dat volgens Thomas veelal onderbelicht wordt. Ze zijn geneigd om op in het midden van de cyclus, als stimuleringsmaatregelen effect krijgen, de leenvoorwaarden te versoepelen waardoor ook minder kredietwaardige groepen toegang krijgen tot een lening. Thomas constateert dat nu het einde van de cyclus nadert, kredietverstrekkers juist maatregelen nemen om wanbetalingen tegen te gaan.

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, bevestigde eerder Thomas’ standpunt en concludeert eveneens dat ‘de totale voorraad aan autoleningen van de hoogste kwaliteit is die we hebben waargenomen sinds onze gegevens in 2000 begonnen’. Desondanks houdt Thomas eventueel stijgende huren en zorgkosten in de gaten, daar deze effect kunnen hebben op de capaciteit van huishoudens om autoleningen terug te betalen.