UBS AM: Wat als begrotingsbeleid fakkel overneemt van monetair beleid?

De komende jaren kan het begrotingsbeleid een grotere rol gaan spelen in de stabilisering van de economie. Een dergelijke ontwikkeling vraagt doorgaans om extra diversificatie naar reële activa, schrijft vermogensbeheerder UBS AM in zijn Macro Monthly 'The policy handoff’ in de aanloop naar de bijeenkomst van de ECB van aanstaande donderdag.

De centrale banken hebben het moeilijk om hun inflatiedoelstellingen te bereiken, en dus kan ook het begrotingsbeleid meehelpen, al dan niet geïnspireerd door de MMT, de Modern Monetary Theory, die argumenteert dat een begrotingstekort minder problematisch is dan klassieke economen menen.

“Op korte termijn zou deze evolutie naar meer begrotingsstimulus constructief moeten zijn voor risicovolle activa”, stelt UBS AM. “Een soepel monetair beleid gecombineerd met een begrotingsstimulus, en dan vooral uit China, is cruciaal om de wereldwijde groei verder te ondersteunen.”

“Maar op langere termijn zou het groeiende populisme en de dalende bezorgdheid over begrotingstekorten kunnen leiden tot een veel agressiever begrotingsbeleid. Dat kan weer een sterk hogere inflatie en rendementen genereren.”

“Dat betekent dat er de komende jaren opnieuw een positieve correlatie kan ontstaan tussen aandelen en obligaties. Bovendien is een fiscale verschuiving van die omvang waarschijnlijk ongunstig voor risicodragend vermogen. Een dergelijke omgeving vraagt doorgaans om extra diversificatie naar reële activa, zoals edelmetalen of vastgoed.”