Standard Life vreest verdere verzwakking Europese economie

Banken omlaag

Jamesmccann
James McCann

In Europa waait een gure wind door de financiële sector. Bankaandelen zijn dit jaar al met meer dan een kwart gedaald. De angst bestaat dat de kou overslaat op de reële economie, schrijft James McCann, Europees econoom bij Standard Life Investments. Hoe langer de onzekerheid en stress aanhouden, des te groter de kans dat enerzijds banken voorzichtiger worden en hun kredietverlening verkrappen en anderzijds bedrijven terughoudender worden om te investeren door de toegenomen onzekerheid.

Cyclische sectoren onder druk

McCann geeft een aantal redenen voor de problemen waarmee banken zich nu geconfronteerd zien. Er is sprake van een lage risicobereidheid bij beleggers, waardoor met name cyclische sectoren geraakt worden. Daarnaast hebben banken last van strengere regulering, ondanks de vooruitgang die op dit terrein is geboekt. En last but not least, er kleven negatieve neveneffecten aan het ruime monetaire beleid.

De combinatie van negatieve rentetarieven en het opkoopprogramma zet de marges van banken onder druk. Die druk kan toenemen als de ECB de rente verder verlaagt.

De ECB kijkt gespannen toe of het door haar ingezette stimuleringsbeleid nu wordt bedreigd door - opnieuw - stress in de financiële sector. McCann denkt dat de centrale bank met een krachtige beleidsreactie zal komen. Dit kan bestaan uit verdere verlaging van de rente en een uitbreiding van het opkoopprogramma, wellicht door de opkoopsnelheid te vergroten. Daarnaast kunnen er specifieke maatregelen worden genomen die alleen van toepassing zijn op de financiële sector. Een andere mogelijkheid is dat de ECB overstapt op gestaffelde rentetarieven om het effect van een negatieve rente op banken te beperken.

Er ligt ook ruimte voor de overheden om de terugval in investeringen in de private sector op te vangen door bijvoorbeeld in de infrastructuur te investeren. Met een extra lage rente op staatsobligaties is er volop gelegenheid om de groei op korte en lange termijn te stimuleren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.