BlackRock: Forse toename ETF-gebruik bij institutionele beleggers

In 2018 nam het gebruik van Exchange Traded Funds (ETF’s) door institutionele beleggers die daarvoor ook al ETF’s in portefeuille hadden, met 50% toe. De 127 institutionele beleggers die deelnamen aan het recente Europese ETF-onderzoek van Greenwich Associates wezen dit jaar gemiddeld 15% van hun totaal belegde vermogen toe aan ETF’s.

Deze groei werd in grote lijnen gestimuleerd door drie trends:

 • Toenemende volatiliteit: Europese institutionele beleggers hebben hun portefeuilles in 2018 geherpositioneerd, om beter voorbereid te zijn op de turbulentie die kan voortkomen uit een mogelijke verhoging van de rente door de ECB en een hele reeks geopolitieke risico’s. Hierbij is de vraag naar ETF’s toegenomen. De institutionele beleggers in het onderzoek noemen de snelle executiemogelijkheden van ETF’s, de brede spreiding binnen één transactie en de liquiditeit als redenen waarom ze ETF’s zien als veelzijdige instrumenten in de opbouw van hun portefeuilles.

 • Index-revolutie: Bèta beleggingen met lage kosten wonnen in 2018 aan populariteit bij Europese institutionele beleggers, die dit jaar opnieuw een deel van hun portefeuille overhevelden van actief beheerde beleggingen naar indexstrategieën. Voor 84% van de deelnemers aan het onderzoek waren ETF’s het meest populaire instrument om te beleggen in een index. De toenemende instroom in ETF’s die hieruit voortkwam, zal zich waarschijnlijk in 2019 voortzetten, aangezien het aandeel van indexbeleggingen in hun portefeuilles nog altijd achterblijft bij wat ze zelf als een optimaal niveau beschouwen.
 • ESG is essentieel: Voor Europese institutionele beleggers vormen ecologische, sociale en bestuurlijke factoren (ESG) steeds meer een vast onderdeel van het beleggingsproces. Een groot deel van deze beleggers beschouwt ETF’s als het beste middel om de gewenste ESG-exposure te bereiken. 44% van alle deelnemers aan het onderzoek en de helft van de beleggingsbeheerders gebruikt ETF’s als voornaamste instrument om ESG-factoren te laten doorklinken in de portefeuille. Bijna de helft van de beleggers in het onderzoek verwacht dat ESG-criteria binnen vijf jaar een essentiële invloed zullen hebben op meer dan 50% van hun totaal beheerde vermogen.

  “Onze cijfers maken het aannemelijk dat de sterke groei van ETF-beleggingen door Europese institutionele beleggers niet plaatsvond ondanks het turbulente klimaat, maar juist als gevolg daarvan”, zegt Managing Director Andrew McCollum van Greenwich Associates, die op basis van de onderzoeksresultaten de Whitepaper “In Turbulent Times, European Institutions Turn to ETFs” schreef.

  Institutionele beleggers gebruiken ETF’s niet alleen als tactische instrumenten, maar ook als strategische langetermijn-buffer in hun portefeuille. Het gebruik van obligatie-ETF’s verdubbelde naar 20% van het totaal belegd vermogen, terwijl het gebruik van aandelen-ETF’s van circa 14% in 2017 steeg naar ongeveer 28% in 2018.

  Ook het gebruik van ETF’s in smart-bèta strategieën blijft gestaag groeien. Twee derde van alle deelnemers aan het onderzoek en bijna driekwart van de discretionary wealth managers belegt in factor-ETF’s. Meer dan een derde van hen verwacht in de komende 12 maanden meer in deze categorie te beleggen en bijna de helft daarvan verwacht dat deze stijging 10% of meer zal bedragen.

  Greenwich Associates verwacht dat ETF-beleggingen in het institutionele segment in 2019 zullen blijven groeien, aangezien bijna 40% van de huidige ETF-beleggers van plan zegt te zijn in de komende 12 maanden een groter deel van hun portefeuille in ETF’s te beleggen.

  “In een jaar waarin de volatiliteit over de hele breedte van de markt terugkeerde, namen beleggers in toenemende mate hun toevlucht tot ETF’s, om alfa te realiseren, risico’s in toom te houden, duurzaam te beleggen en over liquiditeit te beschikken terwijl de marktomstandigheden krapper werden”, zegt Brett Pybus, hoofd van het Investment and Product Strategy team van iShares EMEA bij BlackRock, dat opdrachtgever was van het onderzoek. “Als we naar de toekomst kijken, zal een revolutionaire verandering in de manier waarop in Europa portefeuilles worden opgebouwd, de toename in het gebruik van ETF’s van de afgelopen jaren, alleen nog maar versterken. Het toenemende kostenbewustzijn van beleggers, ingrijpende veranderingen in de regelgeving, nieuwe ontwikkelingen op de obligatiemarkten en grotere toegang tot data- en analysetools werken allemaal in het voordeel van toekomstige groei.”