State Street ziet nog voldoende kansen Europese high yield

Door de recente gematigde toon van centrale bankiers zijn de yields op de obligatiemarkten de afgelopen maanden significant gedaald. Het verbeterde sentiment bij beleggers heeft geleid tot lagere risico opslagen voor leningen en is er een belangrijke aanstichter van dat onder andere het rendement op de Bund, een Duitse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar, wederom negatief is.

Philippe Roset, Hoofd SPDR ETF’s Nederland bij State Street:

“In het eerste kwartaal van dit jaar is de risicobereidheid onder beleggers duidelijk gestegen en tegelijkertijd zijn de credit spreads gedaald. Hierdoor is de zoektocht naar rendement en de vraag naar high yield beleggingen verder aangewakkerd. Met name op de Europese high yield obligatiemarkt zijn er nog steeds voldoende kansen doordat de risico’s van de aanstaande Europese verkiezingen en omtrent Italië gedeeltelijk zijn ingeprijsd. Bovendien biedt een uitstel of een softere Brexit de mogelijkheid van verdere dalingen van yields en daarmee stijgingen van obligatiekoersen.”