Loomis Sayles: lage liquiditeit biedt kansen in obligatiemarkten

De lage liquiditeit op de obligatiemarkten biedt opportunistische beleggers de mogelijkheid om degelijke bedrijfsobligaties aan te schaffen tegen aanzienlijke kortingen. Dat stelt vermogensbeheerder Loomis Sayles, onderdeel van Natixis Investment Managers. “We verwachten dat de liquiditeit blijft dalen. Structurele veranderingen in de markt en de fase waarin we ons in de kredietcyclus bevinden liggen hieraan ten grondslag.”

Loomis Sayles ziet een aantal significante structurele veranderingen in de markt, waardoor een terugkeer naar normale marktomstandigheden nog wel even op zich laat wachten.

Zo is er sprake is van een ‘liquidity gap’ op de obligatiemarkt. Enerzijds is de markt na de crisis meer dan verdubbeld door lage rentes, kwantitatieve verruiming en een hoge vraag. Anderzijds zien we grote institutionele beleggers bedrijfsobligaties kopen aanhouden tot het einde van de looptijd, waardoor tegelijkertijd de liquiditeit opdroogt. Hierdoor is ­­­het aanbod op de secundaire markt laag, waardoor ook deze kopers naar de primaire markt gedreven worden, met overinschrijvingen op emissies tot gevolg.

Veranderingen in de regelgeving spelen ook een belangrijke rol in het opdrogen van de liquiditeit. Door Basel III en de ‘Dodd-Frank’ wet zijn banken minder welwillend tijdelijke verschillen tussen vraag en aanbod op te vangen door obligaties tijdelijk zelf in voorraad te houden. Hierdoor zien we toenemende schommelingen in prijs en liquiditeit.

In tijden van een opdrogende liquiditeit is het lastig om in te schatten of de koers de daadwerkelijke waarde reflecteert. Het is dus belangrijk verder te kijken dan de heersende marktomstandigheden. Op dit moment bevindt de kredietcyclus zich volgens Loomis Sayles in de ‘expansion-to-late phase’. Historisch gezien kan deze fase nog een langere periode aanhouden, maar uiteindelijk volgt een daling, met lage liquiditeit, hogere risicopremies en dus dalende koersen. Loomis Sayles alloceert in deze fase bovengemiddeld aan cash en staatsobligaties van ontwikkelde landen. Die strategie geeft de belegger de mogelijkheid om te profiteren van gedaalde obligatiekoersen in tijden van lage liquiditeit, zonder eerst een deel van de vastrentende portefeuille te hoeven verkopen.