Pictet AM: Chinese A-shares niet geschikt voor indexbeleggers

Beleggers keken lang uit naar het moment dat indexbouwer MSCI Chinese A-shares zou opnemen in de Emerging Markets-index. Maar Chinese A-shares vormen een potentiële valstrik voor passieve indexbeleggers.

Dat concludeert Lan Wang Simond, senior investment manager bij vermogensbeheerder Pictet AM. Slechts een actieve beleggingsstrategie voor de A-shares uit China biedt uitzicht op rendement.

Het besluit van MSCI om in China genoteerde A-shares op te nemen in haar aandelenindices voor opkomende markten (EM), afgelopen zomer, was een mijlpaal: eindelijk werd een van 's werelds belangrijkste aandelenmarkten geïntegreerd in het wereldwijde financiële systeem. Maar China’s A-sharesmarkt is ongeschikt voor passieve beleggingsstrategie, een strategie die veel beleggers in opkomende markten hanteren.

Volgens de Pictet-belegger voldoet de Chinese markt wat betreft bestuur en regulering niet aan de standaarden die westerse markten hanteren. Chinese bedrijven met noteringen in Hong Kong of New York moeten zich houden aan strikte governance-regels. Op het Chinese vasteland kunnen minderheidsaandeelhouders echter op minder bescherming rekenen. Wie belegt in een index kan onmogelijk een selectie tussen goede en slechte aandelen maken.

Daarnaast steunen de A-shares binnen de MSCI-indices zwaar op financiële bedrijven en de industriële sector, die men ook wel de ‘oude’ economie noemt. Juist deze ‘oude’ economie is volgens Simond kwetsbaar voor de hoge bedrijfsschulden in China. De wanbetalingen op bedrijfsobligaties verdrievoudigden in waarde in 2018. De aandelen in de ‘oude’ economie lopen bovendien meer gevaar, omdat Beijing consumptie boven investeringen verkiest voor haar economie. A-shares uit de oude economie in China zijn bovendien extra kwetsbaar voor overcapaciteit en een oplaaiend handelsconflict met de VS.

Plotselinge verschuivingen in monetair- en begrotingsbeleid vormen een andere belemmering voor indexbeleggers. De centrale bank van China wijzigde haar beleid binnen enkele maanden van verkrappend naar verruimend, hetgeen aandelenkoersen beïnvloedt en dus interessant is voor de actieve belegger. Een ander afwijkend gegeven is dat het voor beursgenoteerde bedrijven tamelijk eenvoudig is om de handel in hun A-shares (tijdelijk) op te schorten Dat gebeurde in 2015 tijdens turbulentie op de beurs waardoor de helft van de A-share-bedrijven de handel staakte.

Indexbeleggers, die doorgaans weinig bewegingsvrijheid hebben in het wisselen van aandelen, worden door deze zaken extra blootgesteld aan kwetsbare sectoren. “China belichaamt dan wel het beleggen van de toekomst, deze is vooralsnog bezaaid met kuilen”, aldus Lan Wang Simond.