Standard Life twijfelt over Abenomics

Govindafinn
Govinda Finn

De overtuiging groeit dat Abenomics zijn beste tijd gehad heeft, schrijft Govinda Finn, econoom bij Standard Life Investments. De Japanse economie valt stil en de buitenlandse vraag neemt af. De industriële productie nam in februari af met 6,2% op maandbasis, het zwakste resultaat sinds november 2011. Het midden- en kleinbedrijf in Japan lijkt er beter voor te staan, maar de vooruitkijkende indicatoren wijzen er eerder op dat het mkb eenvoudigweg achterloopt bij de grotere bedrijven.

De cijfers vallen tegen en het tijdstip is helemaal verontrustend, meent Finn. De Bank of Japan stimuleert al drie jaar lang op ongekende wijze de economie, maar van het zo vurig gewenste resultaat is echter nog geen sprake. De basislonen en bedrijfswinsten zijn weliswaar gestegen, maar de huishoudens en bedrijven blijven risicomijdend en sparen liever dan dat zij geld uitgeven.

Dit roept de vraag op of het Japanse monetaire beleid wel in staat is om de deflatoire mindset van de Japanners te veranderen. Desalniettemin, Finn denkt dat een hogere inflatie nog steeds de beste hoop is voor Japan.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.