Russische bedrijfsobligaties nog altijd aantrekkelijk aldus M&G

Bijdrage geschreven door Charles de Quinsonas, deputy fund manager of the M&G Emerging Markets Bond Fund

De huidige crisis is niet te vergelijken met die van 1998, maar de Russische economie heeft het moeilijk. De economische sancties hebben op korte termijn minder impact gehad dan de lage olieprijzen en, als gevolg daarvan, dan de lagere koers van de roebel waardoor de import duurder werd. Het is minder erg dan in 1998, toen het land geen reserves en een groot overheidstekort had. De huidige crisis is echter meer kwaadaardig – een langzame verslechtering.

Bij de bedrijfsobligaties wordt een stijging van wanbetalingen verwacht. Sectoren zoals de bouw, metalen en mijnbouw, automobiel en commercieel vastgoed of transport werden hard getroffen. Andere sectoren doen het dan weer goed : de exporteurs (dankzij de lage roebel) en de voedingssector (dankzij de Russische tegensancties op de import van Europese voedingswaren).

Russische leningen blue chips

Leningenrusland

De Russische bedrijven zijn veerkrachtig en het herfinancieringsrisico is laag op korte termijn. De crisis dwingt de bedrijven tot de nodige financiële discipline om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving (relatief lage schuldniveaus en adequaat cashniveau). Voor obligatie-emittenten zijn er bovendien genoeg roebels in het financiële systeem.

Sancties

De sancties creëren waarde uit schaarste, maar die is zeer verschillend dan begin 2015. Wat het aanbod betreft : de lokale markt van bankleningen in roebel groeit, terwijl de uitgifte van obligaties in harde valuta dit jaar laag zal blijven. Maar wat de vraag betreft zou het plaatje er dit jaar anders kunnen uitzien. In 2015 bereikten de spreads niveaus van rond de +1.000 basispunten veroorzaakt door externe dreigingen (geopolitieke spanningen, olieprijs, koers van de roebel), meer dan een dreiging op wanbetaling door de Russische bedrijven.

Impact sancties Rusland

Obligatiesrusland

De Russische markt van bedrijfsobligaties in USD heeft nu een meer faire spreads; in lijn met de fundamentele veerkracht van de Russische obligatie-emittenten en de relatief verbeterde geopolitieke omgeving. Het is maar de vraag hoe duurzaam deze veerkracht is in een voortdurende crisisperiode.

Overheidstekort

Diversificatie wordt van kritisch belang in tijden van lage olieprijzen en sancties. Dit jaar en in 2017 kunnen de fundamentals voor de bedrijven verder verslechteren. Omwille van het groter wordende Russisch overheidstekort overweegt de regering om de bedrijfsbelastingen te verhogen in de olie- en gassector. Verder overweegt de overheid om de staatsbedrijven te verplichten hun dividend op te trekken van 25% naar 50%.

De bedrijven zullen zich daardoor verplicht zien hun reserves aan te spreken. En de herfinanciering van meer dan $ 20 miljard obligaties in harde valuta die in 2018 aflopen, zou voor sommige emittenten problematisch kunnen worden. Beleggers moeten in de toekomst dus kieskeuriger worden.