Natixis IM: Fed houdt beleidsrente dit jaar ongewijzigd

De lage inflatie en trage maar stabiele economische groei in de VS zorgen ervoor dat het stelsel van centrale banken in de VS, de Fed, de beleidsrente dit jaar niet wijzigt. Volgens David Lafferty, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Natixis IM, groeit de Amerikaanse economie weliswaar, maar niet in een tempo dat een renteverhoging zou rechtvaardigen.

Natixis IM hanteert als basisscenario dat de inflatie gematigd blijft en de Amerikaanse economie zich stabiliseert of geleidelijk verder afneemt naar een langdurige reële bbp-groei van 2%. “Op korte termijn zijn deze vooruitzichten niet sterk genoeg om een renteverhoging te rechtvaardigen noch zwak genoeg voor een renteverlaging”, benadrukt de hoofdstrateeg.

De Fed neemt volgens de vermogensbeheerder een afwachtende houding aan. Lafferty schat dat aan het einde van het jaar de kans op zowel een renteverhoging als -verlaging 25% is en die op een ongewijzigde beleidsrente 50%. “De Fed pauzeert. Het feit dat de inflatie nog steeds onder het streefdoel van 2% ligt, onderschrijft de opvatting dat de Fed geen rentestappen onderneemt.”

De markt is te pessimistisch over de economische groei in de VS. De Fed Fund futures, die beleggers gebruiken om eventuele rentestappen in te schatten, hebben ingeprijsd dat er aan het einde van het jaar 70% kans bestaat dat de Fed met een renteverlaging komt. Te negatief, vindt Lafferty, gezien de langzame, maar stabiele economische groei.

De hoofdstrateeg constateert bovendien dat de Fed zich niet laat beïnvloeden door president Donald Trump, ondanks zijn bevoegdheid om twee nieuwe commissieleden aan te stellen.