India: Comgest houdt vast aan bottom-up beleggen ook bij spanningen

Niteshshah
Manish Shah

In India, als een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, zijn verkiezingen een uitdaging. In totaal moeten kiezers van 36 staten en provincies in 1,04 miljoen stembureaus hun stem uitbrengen. Het verkiezingsseizoen strekt zich dit jaar in zeven fases uit tot 19 mei. Manish Shah, analist en fondsbeheerder van de India-strategie van Comgest, gaat in op de impact van de huidige premier Modi op de Indiase economie en de komende verkiezingen. Manish erkent het belang van een sterke Indiase regering en wijst erop dat voor een succesvolle aandelenselectie in politiek onrustige tijden de focus bij beleggers in groeiaandelen steeds meer komt te liggen bij de bottom-up fundamentals.

Modi’s prestaties

Narendra Modi's grootste prestatie tot nu toe is de invoering van een eenduidige landelijke goederen- en dienstenbelasting, waardoor de veelheid aan belastingen op statelijk en nationaal niveau is afgenomen. Dit heeft de meeste handelsbelemmeringen tussen de staten weggenomen en de logistieke kosten verminderd. Een andere belangrijke prestatie betreft de investeringen in infrastructuur. Modi heeft ook geprobeerd om de bouw- en woningsector nieuw leven in te blazen door de invoering van nieuwe regelgeving en een subsidie voor goedkope huizen, en door te werken aan het beteugelen van de inflatie om de kosten van kredietverlening te drukken. Hapering in banengroei

Sinds 2014 heeft Modi een wisselende staat van dienst op politiek terrein. Enerzijds is hij erin geslaagd zijn eigen reputatie als betrouwbare politicus op te bouwen en heeft hij ernaar gestreefd om corruptie op centraal niveau uit te roeien door gerichte verdeling van subsidies via het zogenaamde 'Unique Identity Scheme'. Aan de andere kant is zijn belofte om banen te scheppen minder succesvol gebleken, aangezien de werkloosheid de afgelopen vijf jaar is toegenomen. De ontmunting heeft geleid tot tijdelijke ontwrichting en vertraging, maar kwam de banken en de beleggingsfondsen ten goede, omdat contant spaargeld overgeheveld werd naar de financiële sector.

Modi heeft de focus van zijn verkiezingsprogramma verschoven naar grensbeveiliging, terrorismebestrijding en hindoe-thema’s. Toch is zijn economische boodschap, gericht op ontwikkeling en hervorming, van groot belang voor de jonge en groeiende bevolking van India, voor wie het creëren van werkgelegenheid cruciaal blijft. De markt wil een stabiele regering. Of Modi en zijn partij - de Bharatiya Janata Partij (BJP) - hiervoor kunnen zorgen, is aan de kiezers. Opiniepeilingen wijzen nu op relatief betere prestaties van de zittende regering in vergelijking met eerdere voorspellingen.

Focus op fundamentals

Vanuit het perspectief van een belegger in kwalitatieve groeiaandelen is de Indiase markt de thuishaven van veel grote bedrijven in een breed scala van industrieën. Hoewel de aanstaande verkiezingen tot heel wat ruis leiden, probeert Comgest dit te negeren en zich te concentreren op bedrijven die goed blijven presteren, ondanks schommelingen in de economische cyclus of het politieke bestuur.

Voorbeelden van bedrijven met kwalitatieve groei

Ondanks de hoge waardering van de aandelenmarkt en een cyclische vertraging van de economie, zijn er in India veel sterke bedrijven met uitstekende groeimogelijkheden op de lange termijn. In de infrastructuursector zijn bijvoorbeeld positieve veranderingen zichtbaar, zo kan Container Corp of India profiteren van de zogenaamde 'Dedicated Freight Corridor', een aparte spoorlijn voor containertransport die in maart 2020 zal worden geopend. Een ander opmerkelijk aandeel is HDFC, de grootste hypotheekverstrekker van India, die per jaar met 17% is gegroeid en ook een belang van 22% heeft in HDFC Bank, de grootste bank van het land naar marktkapitalisatie.