Standard Life Investments: Sterk herstel Europese arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Europa vertoont een sterk herstel. De werkloosheid (10,2%) is gedaald naar het laagste niveau sinds 2011. Dat ligt nog wel boven het evenwichtswerkeloosheidspercentage voor de eurozone dat door de OESO op 9,4% wordt geschat. Doorgaans trekt de inflatie aan zodra het werkloosheidspercentage onder het natuurlijk werkeloosheidspercentage komt. Stephanie Kelly, macro-econoom bij Standard Life Investments, tekent er wel bij aan dat dit percentage ontzettend moeilijk is vast te stellen.

Daarnaast is moeilijk te bepalen hoe lang het duurt voordat een daling van de werkloosheid doorwerkt in de inflatiecijfers.

Duitsland profiteert

Nadere analyse van de Eurozone levert een heel verschillend beeld op. Duitsland valt op met een extreem lage werkloosheid van 4,2%. Het land profiteert van de hervormingen van de arbeidsmarkt die aan het begin van deze eeuw genomen zijn. Maar het is lastig voor andere landen in Europa om deze hervormingen over te nemen. Ze zouden op weerstand kunnen stuiten bij kiezers, vanwege hun effect op de lonen en baanzekerheid voor diegenen die werk hebben en op de uitkeringen voor diegenen die werkloos zijn.

Een sterke loonstijging is nog altijd uitgebleven in Duitsland ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft in 2015 en 2016 her en der tot actie geleid door ontevreden werknemers.

De werkloosheid in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië is weliswaar gedaald, maar de reservecapaciteit verschilt per land sterk. In Duitsland is deze laag, terwijl in Frankrijk nauwelijks enige vooruitgang is geboekt, eerder een verslechtering. Italië beweegt zich dankzij de ingezette hervormingen de goede kant op.

Spanje heeft het hoogste werkloosheidspercentage, maar de reservecapaciteit is significant gedaald. Dat wijst volgens Kelly erop dat het herstel van de arbeidsmarkt voornamelijk cyclisch van aard is.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.