BNY Standish: Fed schuift voorzichtig naar een hogere rente toe

Het monetair beleid van de centrale banken kent twee uitersten. Aan de ene kant bevinden zich de centrale banken met een lage tot negatieve rente, zoals Japan, Zwitserland en de Eurozone. Aan de andere kant zijn er centrale banken die hogere rentetarieven hanteren, waaronder Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en enkele grote opkomende markten. Ergens in het midden beweegt de Federal Reserve . De obligatiespecialisten van Standish - een boutique van BNY Mellon - denken dat de Fed opschuift richting een hogere rente.

Dollar kan sterker worden

Een renteverhoging in de VS maakt de US dollar sterker ten opzichte van de valuta’s van landen die een ruim monetair beleid voeren. Zowel landen met een hogere rente, als landen met een lagere rente profiteren hiervan. Het helpt landen met een hogere rente de om economische groei te stimuleren en landen met een lagere rente deflatie af te weren. Voor de VS echter betekent een sterkere US dollar extra druk op de binnenlandse groei. De Fed zal daarom die rentestap pas nemen als zij ervan overtuigd is dat de groei robuust genoeg is.

Actuele indicatoren lijken hierover twijfel te zaaien: reële groei van het BBP in Q1 bedraagt slechts 0,5%, groei van de werkgelegenheid is bescheiden en vooruitkijkende indicatoren geven een gemengd beeld.

Uitstel

Uitstel van een renteverhoging, terwijl de groei gematigd blijft, kan meer inflatoire druk geven op de Amerikaanse economie, maar zorgt er ook voor dat de stress op economieën wereldwijd aanhoudt. Tegen die achtergrond verwacht Standish dat de Fed voorzichtig zal zijn met het normaliseren van het beleid, maar niet te voorzichtig. Mocht de Fed de rente (nog) niet verhogen, dan kan dat gevolgen hebben voor de landen aan beide uitersten van het monetaire beleid.

Waar een hogere rente geldt, worden centrale banken gedwongen om deze te verlagen om zo de eigen valuta te verzwakken en groei te stimuleren. Centrale banken die al een ruim beleid voeren, moeten nog meer stimuleren, wat de rentevergoedingen verder in negatief terrein duwt.

Een dergelijk scenario zou beleggers naar meer risicovolle activa leiden. Tekenen hiervan zijn al zichtbaar in Europa. De uitbreiding van het opkoopprogramma van de ECB met bedrijfsobligaties (ex financials) heeft de spreads van Euro corporate bonds al verkleind, ook al heeft de ECB nog geen enkele bedrijfsobligatie aangekocht. De verhoogde vraag naar krediet heeft ook geleid tot een grotere vraag naar Amerikaanse schuld .

Standish blijft vooralsnog voorzichtig met credit en focust op bottom-up selectie van sectoren en bedrijven. TIPS (inflatiegebonden obligaties) is een categorie die van stijgende inflatie kan profiteren. Sowieso verwacht Standish dat TIPS rugwind krijgen van de stijgende grondstoffen- en stabiliserende energieprijzen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.