Candriam ziet Eurozone verder herstellen

De deflatoire druk die voortvloeit uit een nog steeds massale spaarwoede in Azië, maar ook in Europa, blijft de activiteit afremmen. De snelle stijging van de schuldenlast van bedrijven in de groeilanden - en dan vooral in China - heeft het een tijdje mogelijk gemaakt dit spaartegoed op te slorpen.
Antonbrender
Anton Brender
Maar de wereldeconomie is nu duidelijk op zoek naar kredietnemers: in de groeilanden is het gewicht van schuld in de privésector duidelijk toegenomen terwijl in de ontwikkelde landen het proces van schuldafbouw in de privésector, dat na de grote recessie begon, nog altijd niet is afgerond.

"Bij gebrek aan een gecoördineerde budgettaire ondersteuning op internationaal niveau, waar het IMF nochtans om vraagt, zijn de centrale banken nog altijd de enige die het hoofd bieden aan de deflatoire druk die ontstaan is uit dit overmatige spaartegoed," verduidelijkt Anton Brender, hoofdeconoom bij Candriam.

Verenigde Staten: expansie is in een nieuwe fase aanbeland

In de Verenigde Staten vertraagde de groei van de economische activiteit, vooral omwille van de daling van de bedrijfsuitgaven. Binnen de oliesector hebben de investeringen in niet-residentiële gebouwen en in werktuigen immers forse klappen te verduren gekregen ten gevolge van de daling in de olieprijs. Maar ook in de andere sectoren blijken de investeringen weinig dynamisch te zijn: het opnieuw versnellen van de activiteit zal op iets anders gebaseerd moeten zijn.

Florencepisani
Florence Pisani

Ondanks de nog altijd restrictieve kredietvoorwaarden, blijven de investeringen in de residentiële sector zich herstellen. Gelet op het lage niveau van de rentevoeten, is er geen enkele reden waarom deze steun zou verdwijnen. De zwakke consumptie in het begin van het jaar kan wel voor onrust zorgen. Maar deze heeft tot op heden slechts betrekking op een beperkt aantal posten (gezondheids- of verwarmingsuitgaven).

"De Amerikaanse heropleving lijkt op zijn minst in een nieuwe fase te zijn aanbeland: de verwachte vertraging van het aantal gecreëerde jobs in de loop van de komende maanden en de stijging van de inflatie zorgen er nu voor dat de verdere stijging van de groei gebaseerd is op een versnelling van de stijging van de lonen"

, geeft Anton Brender aan. Zolang deze niet bevestigd is, heeft de Federal Reserve alle redenen om extreem voorzichtig te blijven wat betreft het normaliseren van haar monetair beleid.

Eurozone: sterkere groei ... ondanks politieke onzekerheden

Ondanks een lichte inzinking, blijven er positieve signalen komen uit de opinie- en conjunctuurenquêtes binnen de eurozone. De groei wordt voortaan vooral ondersteund door de binnenlandse vraag: na de consumptie is ook het aantal investeringen opnieuw gestegen. De daling van de werkloosheid en een - matige - stijging van de lonen zouden het mogelijk moeten maken dat de consumptie blijft stijgen.

Bovendien heeft de actie van de ECB de kredietvoorwaarden opnieuw versoepeld, en dat vooral voor de bedrijven. Dankzij de depreciatie van de euro en de loonmatiging die na de crisis heeft overheerst, is de concurrentiekracht van de ondernemingen binnen de zone beduidend toegenomen, vooral in Spanje en Portugal.

Binnen deze context zou de groei in 2016, maar ook in 2017 iets onder de 2% moeten liggen. De politieke onzekerheden (referendum in het Verenigd Koninkrijk, migrantencrisis, ...) maken het nog moeilijker dan gewoonlijk om prognoses te maken. "De eurozone staat op een keerpunt: wat het resultaat van het Brexit-referendum ook is, ze moet haar manier van besturen tegen het licht houden als ze het risico van een langdurige stagnatie wil vermijden en haar investeringsachterstand wil goedmaken", zegt Florence Pisani, Directeur Economisch Onderzoek bij Candriam.

Binnen een context van toenemend euroscepticisme en op de vooravond van beslissende verkiezingen, zowel in Frankrijk als in Duitsland, is dit geen gemakkelijke taak. In afwachting zal de ECB er zelf alles aan doen wat ze kan om de activiteit te ondersteunen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.