Comgest positief over Abenomics

Er moet nog veel gebeuren in Japan, maar beleggers zouden iets minder moeten twijfelen aan de effectiviteit van Abenomics. Volgens Wolfgang Fickus, analist bij Comgest, is de trend positief en heeft het land een groot langetermijnpotentieel, ondanks de steeds sterker wordende yen de laatste tijd.

Wolfgangfickus
Wolfgang Fickus

Misvattingen over Japan ontzenuwd

Beleggers maken zich sinds het begin van het jaar zorgen over Japan door de stijging van de yen en twijfels over het effect van Abenomics. Fickus rekent in zijn investment letter af met een aantal misvattingen over de Japanse economie.

Hij weerlegt de opvatting dat de groei eruit is bij Japanse bedrijven die met name op de binnenlandse markt zijn gericht, als gevolg van de zwakke demografische ontwikkeling en de lage inflatie.

Daarnaast ziet Comgest bewijzen dat Abenomics effect sorteert en het met de hervormingen de goede kant op gaat. Fickus roept beleggers op om vertrouwen te houden in het land van de stijgende yen en de kansen te grijpen die zich in Japan voordoen.

Japan is meer dan een ’currency play’

Voor beleggers zijn valutaschommelingen een belangrijke aanjager van beleggingsopbrengsten. Valutaschommelingen beïnvloeden de stock picking en posities van Comgest maar het heeft haar er niet van weerhouden in Japan kwaliteitsbedrijven te vinden die een zeer stabiele WPA van 20-25% over de afgelopen vijf jaar hebben laten zien. De echte vraag is of valutaschommelingen een blijvend effect hebben op bedrijven en of het hun groeivooruitzichten aantast.

Comgest probeert dan ook niet te worden blootgesteld aan bedrijven waar onvoorspelbare valuta-schommelingen een sterk effect hebben op de bedrijfswinst en de cashflow. Comgest meent dat het een vergissing zou zijn als actieve langetermijnbeleggers de Japanse markt enkel als een currency play beschouwen. Zij zouden daardoor aantrekkelijke kansen mislopen.

De successen van Abenomics

Hoewel er veel onzekerheid is rond de effectiviteit van Abenomics, gezien de recente appreciatie van de yen en lager dan verwachte inflatie, ziet Comgest op de binnenlandse consument gerichte bedrijven profiteren van een robuuste vraag. Dat is een belangrijk succes van Abenomics: de deflatoire spiraal is doorbroken. Japanse consumenten lijken niet meer verdere prijsdalingen af te wachten.

Een ander belangrijk winstpunt is de hervorming van de belastingen en de corporate governance. Die hervormingen zijn een belangrijke drijfveer op de lange termijn voor de winstgroei en voor een verbetering van het kapitaalrendement. Dat geeft Fickus de overtuiging dat Abenomics niet afgeschreven mag worden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.