Chinese donderwolken en electorale mist

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

In het Chinees betekent de merknaam Huawei “mooi werk” (Hua voor “mooi” en Wei voor “afgewerkt product”). Donald Trump lijkt echter niet helemaal overtuigd dat de Chinese telecomfabrikant fraai werk aflevert. Achter de handelsoorlog schuilt ook een technologische oorlog en een wedloop naar het wereldwijde economische leiderschap. Net als in de Oudheid, toen Sparta en Athene de heerschappij over de Griekse wereld met elkaar betwistten in de aanloop naar hun ondergang, dreigt dezelfde valstrik van Thucydides zich te sluiten rond de twee wereldmachten.
Igordemaack
Igor de Maack
Tegen die achtergrond zijn de markten bijzonder beducht en de risicoafkeer komt duidelijk tot uiting in de volatiliteitspieken. Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Fed, waarschuwde de beleggers al voor het niveau van de schulden bij Amerikaanse bedrijven, die zijn opgelopen tot 35 % van hun netto activa (een recordniveau).

In Europa herinnert de reddingsoperatie van het holdingkluwen boven de Franse retailgroep Casino eraan dat te zwaar met schulden beladen balansen in deflatoire sectoren in volle herstructurering vaak tot faillissementen leiden.

Op het politieke front resulteerden de laatste verkiezingen (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, India, Australië) in een opmars van conservatieve en extremistische partijen of van partijen met een specifiek thema (groen). De Europese verkiezingen hebben niet geleid tot een populistische vloedgolf, maar veeleer tot een versnippering van het parlement, die zal nopen tot bonte nationale coalities of zelfs een verlamming kan veroorzaken. Het is als het ware de triomf van het idee dat bevolkingen beschermd moeten worden tegen externe gevaren: de Chinezen voor de Amerikanen, de migrantenstromen voor de Europeanen, de Europeanen voor de Britten, de moslimminderheid voor de hindoemeerderheid, de voorvechters van een socialer beleid voor de Australiërs.

In deze context wordt het moeilijk om je de komende jaren een mondiaal groeiscenario voor te stellen. De nieuwe wereldorde zal misschien meer bescherming bieden aan het bewustzijn en het lot dat elk volk voor zichzelf voedt – en zelfs aan de ruimte waarbinnen die volkeren streven naar vrede en harmonie. Maar misschien zal deze nieuwe wereldorde ook minder rijkdom voortbrengen. Deze keuze zal gemaakt moeten worden door iedereen die geloof hecht aan het populistische discours, maar wel gehecht is aan zijn materiële welzijn.