Amundi: rente kernlanden blijft laag in kwetsbaar Europa

De uitslag van de Europese verkiezingen is licht pro-EU en heeft weinig directe invloed op de financiële markten. Niettemin blijft Europa kwetsbaar, schrijven de specialisten van vermogensbeheerder Amundi in een analyse. De politieke verdeeldheid neemt toe tegen de achtergrond van de Brexit, het Amerikaans-Chinese handelsconflict en een hardnekkig hoge werkloosheid in bepaalde lidstaten.

De economische onzekerheden zorgen ervoor dat de meest veilige staatsobligaties in de eurozone vooralsnog duur blijven, stellen de Amundi-specialisten. Dat betekent aanhoudend zeer lage rentes in de kernlanden.

Europa’s grootste vermogensbeheerder prefereert ‘semi-core bonds’ uit Frankrijk, Nederland en Oostenrijk boven de Duitse bund. Voor wat betreft perifeer Europa gaat de voorkeur uit naar Spanje en Portugal. Met betrekking tot Italië blijft de vermogensbeheerder ‘voorzichtig’.

De roep om hogere overheidsuitgaven wordt groter, signaleert Amundi. ‘Deze oproepen reflecteren het sentiment dat Europa verdere steun nodig heeft op een moment dat de monetaire instrumenten beperkt zijn.’ Een losser begrotingsbeleid leidt tot hogere tekorten en oplopende schuldratio’s, hetgeen op langere termijn slecht nieuws is voor de obligatiemarkten.

Op korte termijn lopen de effecten sterk uiteen, benadrukken de Amundi-specialisten. ‘Duitsland heeft natuurlijk veel meer bewegingsruimte dan Italië.’