De Amerikaanse gezondheidszorg onder de loep

Door Martin Wales, Global Healthcare Analyst, M&G Investments

De aandelen van Amerikaanse zorgbedrijven hebben de laatste tijd een flinke klap gekregen omwille van ongerustheid over een mogelijke hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg.

Martinwales
Martin Wales
De S&P 500-index heeft zich hersteld van het dieptepunt van 2018 en is tot nu toe met ongeveer 15% gestegen. Hier tegenover staat echter de Amerikaanse gezondheidszorgsector die is sinds februari van dit jaar met een vergelijkbaar percentage is gekrompen.

In december veroordeelde een federale rechter in Texas de Obamacare (aka de Affordable Care Act) als 'ongrondwettelijk' omdat Obamacare van alle Amerikanen eist dat ze een ziektekostenverzekering afsluiten. Deze veroordeling heeft gewogen op de zorgsector.

Politiek, politiek.... een bittere pil om te slikken

Terwijl de presidentsverkiezingen van 2020 nog ver af liggen, zijn kandidaten al begonnen met het bekendmaken van hun campagnevoorstellen. Zeker bij de Democraten staat de universele gezondheidszorg centraal. Bernie Sanders, kandidaat bij de Democraten, heeft opnieuw voorgesteld om de private ziektekostenverzekering te vervangen door een door de overheid geleid zorgsysteem met een unieke betaler: het “Medicare-for-All” plan. Dit systeem zou de primaire gezondsheidszorg, ziekenhuisverblijven en voorgeschreven medicatie dekken.

Deze verreikende hervorming gaat verder dan Obamacare. Sanders wedt dat zijn progressieve plan sterk zal aanslaan bij de kiezers. Maar als we kijken naar de recente koersevolutie van sommige zorgbedrijven, waarvan de winstgevendheid sterk aangetast zou worden door de hervormingen, dan heeft het sentiment bij de beleggers een deuk gekregen. De koers van United Healthcare and Anthem, een belangrijke speler in de sector, is de afgelopen maanden aanzienlijk gedaald ten opzichte van de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.

Zijn de beleggers overbezorgd? Er zijn veel hindernissen te overwinnen voordat senator Sanders zo'n radicale herziening van het gezondheidszorgsysteem kan doorvoeren. Hoewel het 'Medicare-for-All'-plan voor een unieke betaler een goede zaak lijkt te zijn, kan de populariteit in het gedrang komen als men gaat focussen op twee basisvoorwaarden: hogere kosten voor de belastingbetaler en dat een particuliere ziekteverzekering geen optie meer zou zijn.

Kosten. De VS geeft jaarlijks 3,2 biljoen dollar uit aan gezondheidszorg, waarvan ongeveer de helft wordt gefinancierd door werkgevers en particulieren. Elk voorstel voor een systeem van unieke betaler zou ertoe leiden dat de regering een aanzienlijk deel van deze kosten voor haar rekening neemt, die gefinancierd zouden moeten worden door middel van belastingverhogingen.

Geen particuliere ziekteverzekering meer ? Beleggers zullen zich wellicht de sterk lagere waardering van zorgbedrijven in 2009 herinneren als reactie op Obamacare. De grootste vrees was dat een wet die een hervorming van de gezondheidszorg zou opleggen, de Amerikaanse burgers zou doen overstappen van een dure commerciële verzekering naar een goedkope ziekteverzekering - wat ernstige gevolgen zou hebben voor de winstgevendheid van zorgbedrijven. De realiteit bleek heel anders: er vond geen grootschalige verschuiving plaats naar goedkope ziekteverzekeringen, de winstgevendheid van de sector groeide sterk en de koersen van de zorgbedrijven stegen opnieuw. Achteraf gezien bood 2009 een krachtige koopmogelijkheid voor zorgbedrijven. De sector heeft de afgelopen 10 jaar een rendement van 25,1% op jaarbasis behaald, vergeleken met een rendement van 15,3% op jaarbasis voor de bredere S&P 500-index over dezelfde periode (*).

Van een volumegerichte naar een waardegerichte aanpak

Een hervorming van het zorgsysteem in de VS is noodzakelijk, gezien de huidige hoge en toenemende kosten. Momenteel vertegenwoordigt de Amerikaanse gezondheidszorg ongeveer 18% van hun bbp , dit tegenover het OESO-gemiddelde van iets meer dan de helft daarvan. De kans dat er in 2021 een 'Medicare-for-All'-systeem van unieke betaler wordt ingevoerd, lijkt echter gering, gezien de onderliggende kosten en politieke hindernissen. Hoewel we denken dat de koersen van zorgbedrijven op korte termijn verder kunnen dalen, blijven we ervan overtuigd dat de fundamentals van deze bedrijven op lange termijn gezond blijven.

Wij zien de zorgbedrijven als belangrijke aanjagers drijvers om het Amerikaanse systeem van ziektevergoeding te hervormen van "volumegericht" naar "waardegericht". Dit zal ertoe leiden dat de Verenigde Staten meer waar voor hun geld krijgen voor hun gezondheidszorguitgaven. Daarom vinden we het waardevol om op lange termijn om belegd te blijven in de Amerikaanse zorgsector en beschouwen we de huidige koers ontwrichting als een aankoop kans.

(*) Bron: Bloomberg, per 9 mei 2019. Totaalrendement, ervan uitgaande dat dividenden opnieuw worden geïnvesteerd.