AllianzGI: Fed verhoogt rente eind 2016 of begin 2017

Vandaag en morgen buigt de Federal Reserve zich over de Amerikaanse rente. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Fed de huidige rente handhaven. Maar in haar commentaar kan ze wel een stijging in het vooruitzicht stellen, verwacht Frank Dixmier, Global Head of Fixed Income bij Allianz Global Investors.

“De Brexit heeft heel wat macro-economische onzekerheden veroorzaakt. Toch hebben de markten tot nu toe veerkracht getoond dankzij beleggers die opnieuw meer bereid zijn om risico’s te nemen. Van deze context moet de Amerikaanse centrale bank profiteren om zich te concentreren op de binnenlandse economie van de VS. Ze herhaalt best dat beslissingen over de rente afhangen van haar eigen diagnose in termen van groei, inflatie en werkgelegenheid.”

“Zeker voor de werkgelegenheid is de trend positief: de arbeidsmarkt gaat de goede richting uit, de vooruitzichten voor de komende maanden zijn gunstig en het zeer slechte jobcreatiecijfer in mei bleek een anomalie. In deze omstandigheden lijkt de voortzetting van de geleidelijke normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid gegrond. Hoewel er eind juni geen renteverhoging mogelijk leek in 2016, schatten de markten de kans op een rentestap in december stilaan op 40%.

Een stijging in september is weinig waarschijnlijk gezien de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar we zijn overtuigd dat de Fed de rente eind 2016 of begin 2017 optrekt.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.