Schroders: Betalen om geld uit te lenen? De Negative Interest Rate Policy (NIRP) faalt

Er is al veel geschreven over de absurditeit van een negatief rentebeleid (NIRP) waarbij beleggers moeten betalen om hun vermogen uit te lenen. Werd er aanvankelijk nog gedacht dat het een financieel experiment was, intussen rendeert meer dan 77% van het staatspapier al onder de 1%. Beleggers moeten op hun zoektocht naar rendement steeds meer risico nemen, schrijft Marcus Brookes, Hoofd Multi-Manager bij Schroders .

Impact op vastgoed

Marcusbrookes
Marcus Brookes

Een van de sectoren die van deze zoektocht profiteert, is Brits vastgoed. Maar op de korte termijn staat deze sector onder druk, omdat internationale beleggers hun blootstelling aan Britse fundamentals herwaarderen. Het maakt ook weer de uitdagingen duidelijk van illiquide beleggingen. Diverse vooraanstaande vastgoedfondsen hebben hun uitgang in het slot gegooid.

Herhaling van 2008

Het lijkt een minder ernstige herhaling van de cyclus die eindigde in 2008, toen de omstandigheden op de financiële markten ernstig verslechterden. Beleggers wilden toen uit alle illiquide strategieën stappen, maar konden niet omdat fondsen op slot gingen met als resultaat dat veel kapitaal verloren ging.

Brookes waarschuwt dat kapitaalverlies opnieuw kan optreden. Volgens hem zijn er redenen genoeg om voorzichtig te blijven. NIRP was bedoeld om economische groei en inflatie aan te jagen. Maar er is weinig bewijs dat NIRP daartoe heeft geleid. De lage rentetarieven zetten spaarders aan om nog meer te sparen voor hun oude dag, waardoor de consumptie afneemt en de economische groei verzwakt.

Helikopters laten aanrukken?

NIRP lijkt mislukt. Misschien moet vast naar de helikopters uitgekeken worden, met name in Japan. Helikoptergeld kan daar helpen, maar dan moet de president van de Bank of Japan, Kuroda, daarvan overtuigd worden. Hij lijkt voorlopig nog te willen vasthouden aan NIRP.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.