Schroders (Wade) over invloed van centrale banken

Ondanks de waarschuwingen van het IMF over de wereldwijde Brexit-gerelateerde risico's, zijn de aandelenmarkten gestegen en is de MSCI World index inmiddels weer opgelopen tot boven het niveau van voor het Britse EU-referendum. Voor deze rally is de reactie van de centrale banken bepalend geweest. Het lijkt erop dat de centrale banken, waarover voorafgaande aan het referendum twijfels waren of zij nog wel over monetaire munitie beschikten, opnieuw de financiële markten hebben gered, meent Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders .

Desalniettemin, de economische groeivooruitzichten blijven zwak en Brexit heeft de neerwaartse risico’s, die van invloed zullen zijn op niet alleen het VK, maar ook de rest van de EU, vergroot. De aandelenmarkten negeren echter deze risico's en plaatsen te veel vertrouwen in de helpende hand van de centrale banken. Dat betekent niet dat de recente rally irrationeel is. Een lage rente heeft weliswaar nauwelijks impact op de economie, maar ze kan zeker wel de prijzen van activa opstuwen.

Maar misschien schuilt in de roep om een expansief begrotingsbeleid, al dan niet gefinancierd met helikoptergeld, wel een groter gevaar voor de financiële markten. Premier Abe van Japan heeft een programma aangekondigd waarmee de overheidsbestedingen fors worden opgevoerd en de nieuwe regering in het VK lijkt afstand te willen nemen van het sobere beleid van de vorige regering.

Een verhoging van de overheidsbestedingen kan de economische groei aanzwengelen. Echter, grotere economische activiteit en een hoger begrotingstekort verhoogt de druk op obligatierendementen en maakt de rentecurve steiler. Aandelenmarkten raken uit balans omdat op deze manier de fundamentele de drijvende krachten van de markten worden aangetast. Beleggers moeten hun allocaties aanpassen: cyclische aandelen worden aantrekkelijker, maar hogere rendementen halen de grond onder de markt weg, omdat beleggers hun bond proxies van de hand zullen doen. Hogere economische groei door budgettaire expansie klinkt mooi maar het zal uiteindelijk tot meer volatiliteit op de financiële markten leiden.