BNY Mellon IM: Vrees voor wereldwijde groeivertraging overdreven

De vrees onder beleggers voor een wereldwijde groeivertraging is overdreven, stelt Shamik Dhar, hoofdeconoom van vermogensbeheerder BNY Mellon IM.

Ondanks aanhoudende handelsspanningen zitten de economieën nog steeds in de situatie van na de grote financiële crisis, zo constateert Dhar: lage groei, lage inflatie en lage rentetarieven. “Onze economische vooruitzichten blijven ongewijzigd.”

Dhar benadrukt dat de economieën van de VS en China niet alleen vertragen door (zorgen over) het handelsconflict tussen beide landen. In de VS zorgen met name het wegebbende effect van begrotingsstimuleringen en het verkrappende monetaire beleid van vorig jaar voor tegenvallende groeicijfers.

Die tegenvallende cijfers kunnen enigszins worden gecompenseerd door de gezonde financiële situatie bij Amerikaanse huishoudens, stijgende lonen en lage werkloosheidscijfers. Dhar verwacht dat in 2019 en 2020 huishoudelijke consumptie de motor achter de groei is in de VS. “Deze situatie voorkomt een recessie, maar leidt wel tot een groter handelstekort, hetgeen handelsspanningen verergert”, aldus de hoofdeconoom. Een krapper monetair beleid (dat in 2017 de economie weer in evenwicht moest brengen met huishoudelijke consumptie) was ook de reden achter de Chinese groeivertraging. Hoewel China vooralsnog voorzichtig is, verwacht Dhar dat de Chinese overheid reserveverplichtingen voor banken verder verlaagt en meer liquiditeiten zal verstrekken aan de interbancaire markt. De Chinese autoriteiten zullen naar verwachting rentetarieven verlagen, hetgeen de economie stimuleert en commerciële banken aanmoedigt meer krediet te verstrekken. BNY Mellon IM verwacht dat hierdoor de economische groei in de tweede helft van 2019 weer aantrekt tot 6%.

De hoofdeconoom ziet dat de spaaroverschotten de reële rentestanden wereldwijd laag houden, waardoor de marktwaarderingen stijgen en de rendementen op risicovolle beleggingscategorieën, waaronder aandelen, naar verwachting lager uitvallen. Dhar verwacht een trage, maar stabiele groei in de VS, een groeiende kloof tussen de VS en de rest van de wereld en groeiende zorgen over China. Maar toch: “We zien geen economisch Armageddon- of inflatieprobleem en in die situatie vormt extreme paniek een koopmogelijkheid.”