BlackRock: Fed kijkt naar nieuwe monetaire strategieën om recessie af te wenden

De Federal Reserve begint zich er zorgen over te maken dat zijn huidige gereedschapskist niet volstaat om een toekomstige recessie af te wenden. De Fed kijkt daarom naar nieuwe manieren om de inflatieverwachtingen aan te jagen, zoals compensatiestrategieën, waarbij men bijvoorbeeld doelbewust de economie tijdelijk laat oververhitten om zo een periode van achterblijvende inflatie te compenseren. Dit heeft belangrijke implicaties voor de economie en de markten, stelt BlackRock in een marktcommentaar.

Als centrale banken compensatiestrategieën inzetten, zou de economie volgens verschillende rekenmodellen na een recessie waarschijnlijk sneller terugkeren naar een stabiele staat. De macro-economische volatiliteit kan dalen naarmate het risico van een ernstige economische neergang afneemt. Het risico van zeepbellen in de marktprijzen kan toenemen, en de rentetarieven blijven waarschijnlijk langer laag dan bij het huidige beleid.

De Fed is momenteel bezig met een analyse over de uitdagingen die centrale banken voor zich zien sinds de financiële crisis: de dalende inflatieverwachtingen en de dalende evenwichtsrente (het renteniveau waarbij de economische groei wordt gestimuleerd noch afgeremd). Beide factoren kunnen ervoor zorgen dat een toekomstige recessie minder goed kan worden gestuurd met monetair beleid.

Intussen dalen de marktverwachtingen voor de inflatie al geruime tijd. Ze zijn ook al een hele tijd lager dan de centrale banken hoopten, waardoor BlackRock vraagtekens zet bij de geloofwaardigheid van de inflatiedoelstellingen.

De markt verwacht nu drie renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank voor het einde van 2020. BlackRock verwacht echter dat de Fed de rente voor een langere periode niet zal veranderen, behalve als het handelsconflict onverwacht escaleert.