Achmea IM verwacht dat rente in eurozone lang laag blijft

Vermogensbeheerder Achmea Investment Management (IM) heeft haar economische basisscenario voor het eerst sinds 2016 aangepast. Het nieuwe scenario voor de lange termijn heeft de naam 3L: Lage groei, Lage inflatie, Lage rente.

Achmea IM past het basisscenario aan wanneer het bestaande centrale scenario op één of meer cruciale onderdelen niet langer het meest plausibele pad representeert. Dit geldt nu voor de ontwikkeling van de rente in de eurozone.

In het nieuwe langetermijnscenario wordt er vanuit gegaan dat de rente in de eurozone langer laag blijft dan eerder verwacht. Daarvoor is een aantal factoren aan te dragen: een gematigde nominale economische groei, een aanhoudend ruim monetair beleid, hoge besparingen ten opzichte van investeringen in delen van de economie, en het relatief beperkte aanbod van veilige beleggingen.