Robeco: Onderwogen in aandelen opkomende markten

Vermogensbeheerder Robeco verlaagt de blootstelling aan aandelen uit opkomende markten van neutraal naar ‘licht onderwogen’. Het uitblijven van een handelsakkoord tussen China en de VS ligt ten grondslag aan deze beslissing, schrijft Robeco-strateeg Peter van der Welle.

Van der Welle noemt een aantal oorzaken om licht onderwogen te zijn in aandelen uit opkomende markten. Zo betekent de recente escalatie van het conflict tussen China en de VS, en het creëren van nieuwe fronten door de regering Trump, dat het neerwaartse risico toeneemt. Met name exportgeoriënteerde landen die profiteren van de wereldhandel hebben hier last van.

Ten tweede is het momentum van aandelen uit opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten verslechterd door een stroom negatieve berichten. “Begrijpelijk”, vindt Van der Welle: door toenemend protectionisme neemt het volume van de wereldhandel af, hetgeen een inhaalslag in winstgroei in opkomende markten afremt. “Het opvoeren van de productiviteitsgroei door de westerse technologische standaard te kopiëren wordt steeds moeilijker als er handelsgrenzen worden opgetrokken.”

Een derde factor is de recent gedaalde olieprijs, veroorzaakt door een wereldwijd lagere vraag. “De waarderingskorting van opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten is niet bepaald aantrekkelijk vergeleken met de gemiddelde historische korting”, concludeert Van der Welle. Een einde aan het handelsconflict is vermoedelijk nog ver weg. President Trump kondigde onlangs nog eens aan $300 miljard aan goederen te belasten met een tarief van 25%, bovenop de reeds bestaande importtarieven op $200 miljard aan Chinese artikelen.

Ook China heeft kenbaar gemaakt met vergeldingen te komen. Het land maakt zich op voor een langdurig handelsconflict met de VS en zou daarbij een devaluatie van yuan niet schuwen, betoogt Van der Welle. “Maar dit kan ook terugkomen als een boemerang”, waarschuwt hij. “Een sterke devaluatie levert weliswaar op de korte termijn winst op, maar op de lange termijn is dit ongunstig. Het ondergraaft namelijk de lange termijnplannen van China om de kapitaalmarkten verder open te stellen voor buitenlandse beleggers.”

Van der Welle verwijst naar september 2015, toen China de munt al eens devalueerde en daarvoor de prijs betaalde in de vorm van meer volatiliteit en een krappere situatie op de financiële markten.

China beschikt nog over twee andere vergeldingsmethodes. Zo kan het de uitvoer van zeldzame metalen waar de VS afhankelijk van is, beperken. Een andere optie is de verkoop van de oorlogskas die is gevuld met $1200 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties. “Maar”, waarschuwt Van der Welle, “ook bij deze vergeldingsacties snijdt China zichzelf in de vingers”.