MFS Strategist's Corner: Belegger, let minder op macrosignalen

Financiële markten leggen veel nadruk op binaire uitkomsten: gaat de Fed de rente verlagen? Komt er een oplossing voor het handelsconflict tussen de VS en China? Veel onderzoek focust zich op het beantwoorden van deze korte termijnvragen. Maar ze vergeten zo waar het echt om draait: de onderliggende waarde en de cash flow, aldus beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS in zijn Strategist’s Corner van juni.

Robertalmeida
Rob Almeia

“Het onvoorspelbare voorspellen blijft lastig. De kans dat je goed zit is net zo groot als de kans dat je fout zit. In plaats daarvan denken we dat de belegger zich beter kan focussen op de fundamenten, wat er nodig is voor langetermijninvesteringsresultaten. In mijn optiek levert het meer op om te kijken naar wat bedrijven uniek maakt. Kijk naar de concurrentievoordelen, het vermogen om cashflow te generen en intellectueel eigendom in plaats van gissen of hun kapitaalkosten met 25 basispunten gaan dalen.”

Werkloos? Download een app

Dit wil volgens Almeida niet zeggen dat beleggers economische en politieke ontwikkelingen moeten negeren, maar ze moeten deze in het juiste perspectief zien. Macrodata laat vaak valse signalen zien. Dit is helemaal het geval nu structurele verschuivingen plaatsvinden in de wereldeconomie door digitalisering.

“Wanneer je vroeger zonder baan kwam te zitten vroeg je snel een uitkering aan. Nu download je een app op je smartphone en word je chauffeur voor een online platform of ga je aan de slag als bezorger. Of je zou zelfs een logeerkamer op Airbnb kunnen verhuren.”

“Wanneer je door een historische lens kijkt naar de wekelijkse werkloosheidsdata, zou je kunnen denken dat de arbeidsmarkten historisch krap zijn en dat de inflatoire druk toeneemt. Maar dit klopt niet helemaal, mensen hebben steeds meer financiële reddingslijnen die een decennium geleden nog niet bestonden. Hierdoor weten ze het hoofd boven water te houden zonder een buitensporige loon- of prijsdruk te creëren op de brede economie. Dit heeft geleid tot een structureel laag werkloosheidscijfer, met een gunstig investeringsklimaat als resultaat dat wordt gekenmerkt door lage rentes en lage volatiliteit.”

Kortom, het is volgens Almeida in dit geval beter om te focussen op het signaal van een laag werkloosheidscijfer door een fundamentele shift in de economie dankzij technologische innovatie dan op het lawaai daaromheen. “Want het lawaai, meer dan vroeger, is minder relevant. Simpel gezegd, focus minder op de macrosignalen en meer op wat echt van belang is voor het genereren van rendementen op de financiële markten: de onderliggende waarde en cashflow.”