Schroders’ Keith Wade: Economische groei neerwaarts bijgesteld -

Keithwade
Keith Wade

Schroders heeft zijn prognose voor de wereldwijde economische groei in 2016 naar beneden bijgesteld van 2,5% naar 2,3%. De verwachting voor 2017 blijft onveranderd op 2,6%. De wereldwijde inflatieverwachting blijft grotendeels ongewijzigd; lagere prognoses voor ontwikkelde markten worden tenietgedaan door hogere verwachtingen voor opkomende markten in 2016 en 2017.

Een combinatie van zwakkere wisselkoersen, ruimer monetair beleid en stabiele prijzen stuwen de inflatie voor opkomende markten. Daarentegen drukken de lager dan verwachte olieprijzen de inflatiecijfers voor de ontwikkelde markten in 2016, meent Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders .

Wade verwacht dat de Fed de rente in de VS pas in december zal verhogen naar 0,75%. In 2017 zal de economische groei bescheiden zijn, maar omdat de kerninflatie blijft stijgen, zal de Fed naar verwachting in juni en december 2017 de rente verhogen. Einde 2017 noteert de rente 1,25%. De BoJ zal waarschijnlijk de rente verlagen van - 0.3% einde 2016, naar - 0.4% einde 2017. De ECB zal de depositorente verder verlagen in september naar -0.5% en daar zal het blijven staan tot einde 2017. De centrale bank van China zal verder monetair verruimen door de rente te terug te brengen naar 3% tegen einde 2017.

Intussen zal het debat over een ruimer begrotingsbeleid om de economie te stimuleren, gevoerd blijven worden. De maatregelen die de centrale banken hebben genomen en zullen blijven nemen, blijken weinig impact te hebben. Het monetaire transmissiemechanisme lijkt niet te functioneren en hierdoor worden QE en renteverlagingen niet gevoeld in de reële economie. Op de aanstaande Jackson Hole conferentie zal een verandering van het monetaire raamwerk en andere vormen van economische stimulans ongetwijfeld door de aanwezige centrale bankiers besproken worden.

In de VS pleit de politieke cyclus tegen aanzienlijke stimulans van de overheid in het eerste jaar van de nieuwe regering. Clinton heeft aangegeven dat ze de overheidsuitgaven zou vergroten, maar daar staat tegenover dat ze ook de belastingen wil verhogen. Wade verwacht een geleidelijke versoepeling van het begrotingsbeleid tijdens haar presidentschap. Als Donald Trump echter onverwacht de verkiezingen wint dan kan een enorme stimulans van de overheid verwacht worden omdat hij flink in de belastingtarieven wil snijden.

In de Eurozone schuift het begrotingsbeleid van restrictief naar neutraal. De strakke begrotingsdiscipline wordt losgelaten, maar het is niet duidelijk of de wil aanwezig is om een expansief beleid te voeren. Recentelijk nog nam de EU een flexibele houding aan ten aanzien van het Spaanse en Portugese begrotingstekort, maar niets wijst erop dat Duitsland en de kernlanden zinspelen op een ruimer begrotingsbeleid.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.