Robeco: Beleggers moeten 'Korean Discount' aanpakken

Hervormingen in het bestuur van Koreaanse ondernemingen kunnen leiden tot hogere waarderingen van Koreaanse aandelen. Beleggers moeten daarvoor wel zelf in actie komen, aangezien de hervormingsagenda van de regering is vastgelopen.

Dat stelt Ronnie Lim, Active Ownership Specialist bij vermogensbeheerder Robeco. Volgens hem groeit ook bij Koreaanse beleggers het momentum om de ‘Korean Discount’ (Koreaanse aandelen worden vergeleken met andere markten in de regio laag gewaardeerd) aan te pakken.

Deze korting kan worden verkleind door de aanpak van inefficiënte vermogensstructuren, lage dividenduitkeringen en laag renderende investeringen. Het zijn allemaal kenmerken van de Koreaanse bedrijfsconglomeraten (‘cheabol’), die volgens Lim worden geleid als ‘een exclusieve club’.

‘De huidige regering werd verkozen vanwege het hervormingsprogramma’, aldus Lim. ‘Er zijn wel enkele veranderingen doorgevoerd, maar de agenda is vastgelopen omdat de regerende partij geen meerderheid heeft in het parlement.’ Een recent rapport van de Asian Corporate Governance Association (ACGA) toont aan dat er geen verbetering is opgetreden op het gebied van rechten voor minderheidsaandeelhouders.

Omdat nieuwe wetgeving volgens Lim onwaarschijnlijk is, moeten binnen- en buitenlandse beleggers zich actiever opstellen. Daarbij gaat het om de volgende punten:

  • De positie van CFO is onbekend in zowel Japan als Korea. Er is wel een senior functionaris die het hoofd is van het financiële management, maar die rol is meer gericht op verslaglegging dan op een strategie die waarde creëert. ‘Een deel van onze taak is het aandringen op de aanstelling van een prominente CFO. Er is een gebrek aan financiële expertise in de boards, en dat leidt onvermijdelijk tot onproductieve investeringen en inefficiënte balansen, hetgeen allemaal bijdraagt aan de Koreaanse korting.’
  • Zelfs goed geleide Koreaanse bedrijven investeren vaak in activiteiten en ondernemingen die onvoldoende geld opleveren. Daarmee wordt aandeelhouderswaarde vernietigd. Het leidt er ook toe dat Koreaanse bedrijven een relatief klein deel van hun winst uitkeren aan aandeelhouders – 23% tegen 38% gemiddeld in opkomende markten.

    Lim noemt de introductie van de Korean Stewardship Code, met daarin vrijwillige afspraken over goed bestuur, een goede ontwikkeling. Een groeiend aantal binnenlandse beleggers heeft deze code ondertekend, waaronder de National Pension Service die grote belangen in diverse ondernemingen heeft.

    Maar daarmee is de Koreaanse korting nog niet verdwenen. Koreaanse banken bijvoorbeeld worden verhandeld tegen een korting van 50% op de boekwaarde, die in Singapore tegen 20% boven de boekwaarde. Lim: ‘We zijn niet negatief over Korea, maar er is een grote kloof met andere markten in de regio, waar bedrijven juist tegen een premie worden verhandeld omdat beleggers erop vertrouwen dat het management waarde creëert.’